Skip to main content

Ett år med vårdgaranti

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:02 CET

Efter ett år med utökad vårdgaranti bedöms att flertalet patienter i Västerbotten kommer att erbjudas behandling inom vårdgarantigränsen tre månader efter årsskiftet.

För patienter som ska behandlas av hand- och plastikkirurgin vid Nus och vissa diagnosgrupper inom ortopedin t ex knäprotes- och tåoperationer kommer väntetiderna dock att överstiga tre månader. Patienterna blir då erbjudna en operationstid på ett sjukhus utanför länet.

Kön till utprovning av hörapparat har under året i stort sett halverats. Från en väntetid på cirka ett år i oktober 2005 kan nu landstinget erbjuda behandling inom fyra månader och vid årsskiftet ska väntetiden ligga inom vårdgarantins gräns d v s tre månader.

- Allt går enligt planerina för att uppfylla vårdgarantin fullt ut, säger Ann-Christin Sundberg, chef för den specilaiserade sjukhusvården i länet. Nu övergår arbetet i huvudsak till att vidmakthålla de goda resultat som uppnåtts via små och stora förändringsarbeten.

För ytterligare information
Ann-Christin Sundberg, chef för den specialiserade sjukhusvården i Västerbotten, tel 090-785 73 26, 070-514 45 32.