Skip to main content

Färsk kyckling innebär en ökad risk för magsjuka orsakad av Campylobacter

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2017 10:58 CET

Sedan ett drygt halvår har antalet fall av inhemska tarminfektioner med fynd av Campylobacter ökat. Västerbotten har haft cirka 20 fall per månad i januari och februari i år, jämfört med bara några enstaka fall samma period 2016.

De utredningar som har skett via livsmedelsproducenter och nationella myndigheter tyder på ökad förekomst av Campylobacter i svensk kyckling och att färsk kyckling kan vara orsak till det ökade antalet sjukdomsfall. Åtgärder pågår för att minska förekomsten av Campylobacter i kyckling

Fryst kyckling ger en lägre risk för smitta och insjuknande då antalet Campylobacter i livsmedlet minskar efter nedfrysning.

Som alltid är det viktigt med god livsmedelshygienen när man tillagar kyckling. 

Läs mer om Livsmedelsverkets rekommendationer . Mer information om Campylobacter: 

Information: Stephan Stenmark
Smittskyddsläkare i Västerbotten
070-969 51 40


Hälsningar
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum