Skip to main content

Farligt att skotta snö på tak

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 09:30 CET

Uppskattningsvis skadas 1000–1500 personer i Sverige i samband med snöskottning på tak under ett snörikt år, många helt i onödan. Det visar en studie vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Det är en anmärkningsvärt hög siffra för kanske helt onödiga skador eftersom det är extremt sällsynt med ras på villatak, säger Per-Olof Bylund, som ingår i den forskargrupp som genomfört studien.

Snöskottning på tak är vanligt vintertid. Vid stora snömängder kan det komma uppmaningar via media, att avlägsna snön från taken.

– Men det är också viktigt att riskerna belyses, säger Per-Olof Bylund.

Under den snörika vintern 2009/2010 rapporterade media om flera skadade som behandlats på sjukhus. I Gävle sökte ett tiotal personer vård under en treveckorsperiod efter snöskottning på tak och ett flertal var allvarligt skadade, varav en så svårt att han senare avled.

Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå har undersökt förekomsten av skador i samband med snöskottning på tak. Studien är en del av EU-projektet Harsh Weather Testing Network, med finansiering från Europeiska utvecklingsfonden. Skadedata samlades in från sjukhusen i Umeå, Karlstad, Arvika och Torsby under vintrarna 2007/2008 till 2010/2011. Under perioden skadades 96 personer, varav majoriteten (67 procent) under den snörika vintern 2009/2010 då snödjupet var upp till 80 cm i såväl Umeå som Arvika.

Medelålders man typisk takskottare

Den typiska snöskottaren som skadas är en 55-årig medelålders man som skottar sitt bostadshus, fritidshus eller någon tillhörande byggnad. I princip samtliga skadade sig på fritiden, endast 4 procent inträffade under arbetstid.

– Skadorna orsakades av fall från tak eller stege, där sex av tio patienter hade en skada som var av moderat eller allvarlig karaktär. Den vanligaste skadan, nästan 50 procent, var frakturer. Det förekom även ett antal fall med allvarliga inre buk- och bröstkorgsskador och hjärnblödningar, säger Per-Olof Bylund.

Snöskottningsskadorna har en högre allvarlighetsgrad jämfört med snöskoter- eller motorcykelolyckor. Studien visar att mer än var tredje skadad lades in på sjukhus för vård med vårdtider upp till 17 dygn (genomsnittet ca 6 dygn).

Ovanligt med takras

Frågan är om det över huvud taget är nödvändigt att skotta bort snö från tak på villor och fritidshus. De råd Boverket gav inför vintern 2010/2011 var att villaägare inte ska skotta sina tak. Skälet till detta är helt enkelt att taken håller och att det varje år sker allvarliga olyckor vid takskottning.

Om man som privatperson bedömer att taket måste skottas, rekommenderar Per-Olof Bylund att man anlitar certifierade takskottare som genomgått utbildning. Ett företag har också nyligen lanserat en metod till husägare där man suger bort snö från taket. Man kan även använda en snöraka med långt metallskaft som kan användas från marken.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.vll.se/akmc (se länken Skaderegistrering)

Mer information lämnas av

Per-Olof Bylund, forskare, Akut- och katastrofmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, 090-785 18 31 eller 0703-54 53 48.

 

hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben