Skip to main content

Farligt gods omhändertaget

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:56 CET

Polisens arbete med att evakuera farligt gods från universitetssjukhuset avslutades tidigt på måndagsmorgonen. Totalt forslade polisens bombtekniker 24 flaskor eter via s.k.bombkula och OXA-vagn till destruktion. Insatsen har förlöpt enligt plan och utan att verksamheten har störts.

Arbetet har föregåtts av noggrann planering av sjukhusets krisledning i samarbete med polis och brandförsvar. De inre avspärrningarna har skötts av landstingets driftpersonal och vaktbolag. Ambulanspersonal har funnits tillgänglig under insatsen.

– Operationen har planerats och genomförts på ett professionellt sätt, säger chefläkare Jan-Gunnar Sjödin.

Landstinget och universitetet har nu i samarbete börjat ta fram nya rutiner för att säkra att liknande situationer inte ska uppstå.

Hälsningar
Thomas Jonsson
Informationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 18 48
070-612 18 48