Skip to main content

Fem miljoner till teknikforskning i glesbygdsmedicin

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2017 13:15 CEST

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska utveckla tekniken i virtuella hälsorum. Projektet ska utvärdera befintlig teknik och ta fram ny för att flytta provtagning och diagnos närmare patienten och minska vårdtider och transporter.

Tänk att ta blodprov i mataffären eller på macken och få provsvar och konsultera läkaren direkt via videolänk! Konceptet finns och kallas virtuella hälsorum, VHR, och utvecklas vid Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, i Storuman.

Rummen som hittills etablerats i Slussfors i Västerbotten samt i Gällö och Stugun i Jämtland har olika mätinstrument som patienterna själva kan använda. Bland annat kan man genom ett stick i fingret mäta blodvärde och blodsocker eller kontrollera doseringen av blodförtunnande medicin. Via videolänk kan man också träffa sin läkare, sjukgymnast eller dietist.

– Vi bygger sådana här rum på flera håll i Norrland just nu och konceptet sprids även utomlands till Indonesien, Kenya, Sydafrika, Japan och Indien. Även om rummen kom till för att underlätta i glesbygd så kan de komplettera och avlasta hälso- och sjukvården i och omkring städerna också, menar Peter Berggren, distriktsläkare och verksamhetschef för Glesbygdsmedicinskt centrum.

Provar mer avancerad teknik

Det nya projektet kallas Teknikför avancerad patientnära diagnostik i virtuella hälsorum och är ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Uppsala universitet och Umeå universitet. Projektets syfte är att se hur man kan göra fler analyser och ställa fler diagnoser på plats för att minska vårdtider och transporter. Det hoppas man kunna genom att förenkla provtagningen och införa mer avancerade instrument i rummen.

Utifrån verksamheternas behov av teknik ska man införa lösningar som redan finns tillgängliga på marknaden. Sedan ska man undersöka hur patienter och vårdpersonal upplever tekniken.

– Vi ska dessutom ta fram ny teknik för provtagning och analys där vi redan har identifierat behov, säger Klas Hjort, professor i mikrosystemteknik vid Uppsala universitet.

Två doktorander rekryteras till projektet. Genom att involvera gymnasieelever, studenter och användare är förhoppningen att projektet också ska locka kompetens till glesbygden och därmed bidra till en levande landsbygd.

För mer information om projektet, kontakta:
Roger Bodén, forskare, 070-336 28 38, roger.boden@vll.se

För mer information om Glesbygdsmedicinskt centrum, kontakta:
Pia Kristiansson, avdelningschef, 070-600 73 02, pia.kristiansson@vll.se

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum