Skip to main content

Fler bjuds in till Västerbottens hälsoundersökningar

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 08:42 CEST

Landstinget utökar nu Västerbottens hälsoundersökningar med 30–31-åringar och föräldrar till 1½-åringar i Norsjö, Malå och Sorsele kommuner. Satsningen är ett projekt under två år för att tidigt stimulera till hälsosammare levnadsvanor och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Att förebygga ohälsa är oerhört viktigt. Inte minst att arbeta för att barnen ska få en så bra start i livet som möjligt. Det kommer att bli intressant att följa resultaten och se vilka hälsovinster projektet ger, säger Marita Fransson, ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland.

För att minska risken att drabbas av ohälsa är det viktigt med hälsosamma levnadsvanor hela livet och att börja med dem så tidigt som möjligt. Men det är aldrig för sent och även små förändringar kan få stor betydelse på sikt. Föräldrar är förebilder och kan genom sin livsstil föra goda vanor vidare till barnen.

– Att deltagarna får korn på sin egen hälsa och funderar över vad de kan göra för att må bättre är viktigt. Vi mår alla mycket bättre om vi är delaktiga i vårt eget mående, säger Ann-Louise Hansson, nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland.

– Mer ohälsa i inlandet än i resten av länet är en viktig orsak till att vi startar projektet, säger Margareta Norberg, medicinsk koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar, folkhälsoenheten.

Inbjudna De som inbjuds till hälsoundersökningarna i projektet är 30-åringar födda från den 1 september 1984 till och med 31 augusti 1985 och 31-åringar födda från den 1 september 1983 till och med 31 augusti 1984 samt föräldrar till barn som är födda från den 1 mars 2013 till och med 28 februari 2014. Alla som deltar ska dessutom vara folkbokförda i Sorsele, Malå och Norsjö kommuner.

Hälsoundersökningen omfattar tre besök. Vid det första tillfället tas prover och en enkät besvaras. Det andra besöket är ett personligt hälsosamtal om sambandet mellan levnadsvanor och hälsa med särskilt utbildad sjuksköterska och det sista besöket sker ett år senare och är en uppföljning med ny provtagning.

Barnen följs som vanligt via barnavårdscentralen och de hälsofrämjande insatser som görs inom Salutsatsningen. För dem blir det inga extra besök eller provtagningar. Sedan länge har länets 40-, 50- och 60-åringar bjudits in till Västerbottens hälsoundersökningar. Från 1996 ingår de i ordinarie verksamhet inom primärvården. Mellan 1990 och 2013 har 153 401 hälsoundersökningar med hälsosamtal genomförts.

Mer information
Marita Fransson, (s) ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, 070-699 19 67
Ann-Louise Hansson, (mp) nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, 076-786 01 17 Carina Keskitalo, projektledare, folkhälsoenheten, 072-220 90 09
Maria Falck, chef, folkhälsoenheten, 070-647 69 66

www.vll.se finns mer information om Västerbottens hälsoundersökningar och Salutsatsningen
hälsa2020.se kan du bland mycket annat få tips om god och nyttig mat eller anta en stegutmaning. På 1177 Vårdguiden finns också inspiration och råd för den som vill ta små steg mot goda vanor och en mer hälsosam livsstil. Besök 1177.se/halsa

Vänliga hälsningar
Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70