Skip to main content

​​Flera frakturer efter fall

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 09:30 CET

Den unge mannen vårdades på psykiatrisk klinik och behandlades utan negativa reaktioner med antipsykotisk medicin i tablettform. Man beslutar därför att han ska få injektioner med samma medicin.


Dagen efter första behandlingen ramlar han när han stiger ur sängen och drabbas av tre frakturer i ansiktet och en blödning i ögat. Yrsel är en känd biverkan av medicineringen och kan ha bidragit till fallet.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 81 00, 070-546 11 44

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-518 18 52


Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum