Skip to main content

Förbättrar situationen för anställda och patienter som är hbtq

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 07:00 CEST

Helena Gard är projektledare för en utbildning som ska öka Västerbottens läns landsting hbtq-kompetens.
– 
Det är verkligen roligt att vara med i den här satsningen som landstinget gör, säger hon.

Forskning visar att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner utsätts för mer fördomar, diskriminering samt våld än andra. Därför erbjuder landstinget hbtq-utbildningar till alla verksamheter för att förbättra vården, bemötandet och arbetsmiljön.

– Många som är hbtq upplever en lägre tilltro till myndigheter, dåligt bemötande och har en sämre hälsa än befolkningen generellt. Det är därför vill vi satsa på att förbättra situationen, både för patienter och anställda.

Det säger Helena Gard, projektledare, som är anställd på folkhälsoenheten för att jobba med utbildningen.

Anpassas utifrån verksamheten

– Det är verkligen roligt att vara med i den här satsningen som landstinget gör. Jag hoppas att det kommer att göra skillnad och att landstingets verksamheter blir mer inkluderande, fortsätter hon.

Utbildningen som tar två dagar att genomföra ger verksamheten fördjupade kunskaper kring hbtq och normer, samt verktygen att genomföra ett förändringsarbete i verksamheten. Den anpassas utifrån verksamhetens förutsättningar och fungerar för både öppen- och slutenvård.

Positivt gensvar

– Utbildningen passar för alla! Den fokuserar på normer kring kön och sexualitet och hur verksamheter på ett normkritiskt sätt ska kunna bli mer inkluderande, både ur ett patient- och ett arbetsmiljöperspektiv, säger Helena Gard.

Hon berättar att utbildningen har tagits emot positivt från de verksamheter som har gått den. I höst sker diplomering bland annat i verksamheter inom psykiatrin, ungdomsmottagning och geriatrik.

Mer information

Helena Gard, projektledare

073-049 40 74, helena.gard@vll.se

Vänliga hälsningar
Lotta Olovsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum