Skip to main content

Fördjupad samverkan för utveckling av hälso- och sjukvården i Dorotea

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 12:30 CEST

Dorotea kommun och Västerbottens läns landsting har tillsammans tagit fram en gemensam avsiktsförklaring om fördjupad samverkan för utveckling av hälso- och sjukvården i Dorotea.

Dorotea kommun och Västerbottens läns landsting har tillsammans tagit fram en avsiktsförklaring för att underlätta det gemensamma arbetet att med att utveckla hälso- och sjukvården i Dorotea.

Utgångspunkter är trygghet för invånarna, hållbarhet över tid, kostnadseffektivitet och goda villkor för personalen. Tanken är att kompetensmässigt, geografiskt och logistiskt samordna verksamheten för att säkerställa samordningsvinster avseende resurser och rekrytering av personal.

Båda parter är överens om ett långsiktigt mål som innebär samordning av all hälso- och sjukvårdsverksamhet samt omsorgsverksamhet som förutsätter legitimerad vårdpersonal i gemensamma lokaler. Det långsiktiga målet nås genom tre steg:

  1. Kommun och landsting öppnar åtta stycken gemensamma vårdplatser, fyra observationsplatser och fyra korttidsplatser, vid hälsocentralen Kvarnbäcken. Avdelningen drivs i landstingets regi men platserna kan nyttas flexibelt av både kommun och landstinget utifrån behov. Dorotea hälsocentral ska ingå i läkarjouren tillsammans med övriga hälsocentraler. Kostnader för bemanning delas solidariskt mellan kommunen och landstinget.Målet är att verksamheten är igång under första kvartalet 2016. En gemensam samordningsgrupp utses och rekrytering av personal startar hösten 2015. En plan för arbetet ska redovisas till kommun- och landstingsledning den 30 september och den 1 december.
  2. För att underlätta att nå det slutliga tredje steget kan temporära interimslösningar bli aktuella under en mellanperiod.
  3. Detta steg är det slutliga målet om en geografisk samverkanslösning som håller i längden. Det förutsätter en gemensam lokal där så många vårdformer som möjligt kan integreras i en totallösning som blir kostnads- och resurseffektiv. Verksamheten ska uppfattas som attraktiv av invånare, brukare och patienter samt personal. Detta kommer att kräva någon form förändring i anslutning till nuvarande lokal i form av till-, om- eller nybyggnad.

Avtalslösningen för steg tre har en avtalstid på minst tio år.

Mer information
Peter Olofsson (S), landstingsråd Västerbottens läns landsting
070-250 05 41

MatsErik Westerlund (DKL), kommunalstyrelsens ordförande i Dorotea
0942-140 10, 070-230 43 65

Vänliga hälsningar
Lotta Olovsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
070-675 70 89