Skip to main content

Förslag till fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett presenteras – observera ny tid!

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 10:42 CET

I samband med att ett förslag till fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett presenteras bjuder landstinget in till ett informationsmöte med efterföljande pressträff. Fastighetsutvecklingsplanen beskriver hur landstinget tänker sig den långsiktiga utvecklingen för Skellefteå lasarett.

I planen tittar man på fastighetsbestånd och lokaler ur ett övergripande och långsiktigt perspektiv, i detta fall drygt 20 år framåt i tiden.

En viktig grund för förslaget till fastighetsutvecklingsplan är det arbete som gjorts inom ramen för projektet ”Framtidens Skellefteå lasarett” där representanter från flera verksamheter vid lasarettet tagit fram idéer och visioner.

Informationsmöte sedan pressträff
Förslaget till fastighetsutvecklingsplan presenteras för chefer och medarbetare vid Skellefteå lasarett under torsdag eftermiddag. Media inbjuds att sitta med och lyssna vid informationsmötet kl. 15.00. Efteråt, vid en pressträff i en närliggande lokal, finns möjlighet att ställa frågor och göra intervjuer.

Medverkande
Anders Sylvan, landstingsdirektör
Maria Lingehall, sjukhussamordnare Skellefteå lasarett
Ulf Widmark, fastighetschef
Marie Rodling Wahlström, chefsstrateg i lokalfrågor

Informationsmöte

Tid: torsdag den 2 februari, kl. 15.00.
Plats: Skellefteå lasarett, Aulan Aronia.

Pressträff

Tid: i anslutning till informationsmötets slut, ca kl. 16.30.
Plats: Skellefteå lasarett, lokal B 102, plan 5.

Välkommen!

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum