Skip to main content

Första fallen av den nya influensan A(H1N1) i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 13:56 CEST


Ett yngre par från Umeå har drabbats av influensa A(H1N1) - den nya influensan. Det bekräftades av viruslaboratoriet vid Norrlands universitetssjukhus igår. Det innebär att Västerbotten nu fått sina första fall av den nya influensan.

- Det är inte förvånande att vi nu fått fall även i Västerbotten, säger Johan Wiström, ställföreträdande smittskyddsläkare i Västerbotten. Mer än 120 fall från 14 olika län har hittills diagnostiserats i Sverige. Av dessa har 27 personer smittats i Sverige, framförallt via anhöriga som varit utomlands, medan resten har smittats utomlands.

Mår nu bättre
Paret, som smittats i samband med resa till USA, är nu på bättringsvägen och har isolerats i hemmet.

Symtomen vid den nya influensan liknar de man ser vid vanlig influensa; feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva och hosta. En del får även diarré.

Fler fall att vänta före vaccination är möjlig
Det här var de första fallen i Västerbotten men fler fall är att vänta innan vaccinationerna mot den nya influensan har kommit igång i höst.

- Det kommer att finnas vaccin till alla som vill ha det men det går tyvärr inte att vaccinera sig, eller beställa tid för vaccination, ännu. Vaccinet är beställt men levereras tidigast i slutet av september.


För mer information, kontakta
Johan Wiström, ställföreträdande smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting, 090-785 20 15

Mer information om den nya influensan A(H1N1) finns på
Västerbottens läns landstings webbplats, www.vll.se
Den svenska nationella portalen för krisinformation, www.krisinformation.se