Skip to main content

Första influensafallet i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 15:02 CET

Säsongens influensa har nu nått Västerbotten. Det första laboratorieverifierade fallet av influensavirus typ A har påvisats i ett prov från en 34-årig man i Skellefteå. Vi kan förvänta oss att vinterns influensaepidemi successivt kommer att tillta under de närmaste veckorna.

Influensa återkommer varje vinter och orsakar snabbt insjuknande i sjukdomskänsla, muskelvärk, huvudvärk, feber, frossa, halsont, snuva och hosta. En vanlig komplikation till influensasjukdom är lunginflammation, som kan bli mycket allvarligt och till och med livshotande framförallt om man tillhör en riskgrupp för influensa.

– Det är nu hög tid att vaccinera sig för den som tillhör en riskgrupp och som inte redan är vaccinerad denna säsong, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark

Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot influensa och det minskar risken för att dö i influensa. Vissa personer kan trots vaccination insjukna i influensa, men sjukdomsförloppet blir då oftast lindrigare. Vaccinet skyddar mot influensa A H1N1 (den s.k. svininfluensan) och två andra influensatyper.

Den som tillhör en riskgrupp och insjuknar i influensa bör oavsett om man är vaccinerad eller inte kontakta sin hälsocentral för ställningstagande till läkemedelsbehandling, inklusive virushämmande medicin.

Den som drabbas av influensa och är frisk för övrigt kan lindra besvären med att vila, dricka mycket, ta receptfria smärtstillande och febernedsättande medel samt använda avsvällande nässpray. Vid svår influensa bör även de som inte tillhör riskgrupper ta sjukvårdskontakt.

– För att minska risken att insjukna i influensa och för att minska smittspridning ska man tvätta händerna ofta, speciellt före måltid och om man hostar och nyser. Tidigare rekommendationer gäller fortfarande, d.v.s hosta eller nysa i armvecket, stanna hemma från arbete eller skola och undvik att träffa andra människor så länge man har influensasymtom, säger Stephan Stenmark.

Läs mer om influensa, vaccination och vilka riskgrupper som bör vaccinera sig på landstingets webbplats

Ytterligare information till media lämnas av:

Stephan Stenmark, Smittskyddsöverläkare i Västerbotten, 070-969 5140

Urban Kumlin, Medicinsk chef, Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, 0907851347

 

Hälsningar
Elin Sköld
Kommunikationsstaben