Skip to main content

Förstärkta insatser för rehabilitering och habilitering inom Hälsoval Västerbotten

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 17:26 CEST

I dag, tisdag, har landstingsstyrelsen fattat beslut om att förstärka primärvårdens förutsättningar för att klara rehabiliteringsuppdraget.

Vid årsskiftet upphör landstingets avtal med åtta privata sjukgymnaster. Avtalen går inte att förlänga utan föregående upphandling på grund av gällande lagstiftning. Ytterligare åtta avtal med privata sjukgymnaster upphör vid nästa årsskifte. De sjukgymnaster vars avtal nu upphör är främst verksamma i Umeå och Skellefteå.

De ekonomiska resurser som frigörs genom avtalens upphörande ska överföras till samtliga hälsocentraler/sjukstugor inom Hälsoval. Det innebär att hälsocentralernas förutsättningar att tillgodose behovet av sjukgymnastik i Västerbotten ökar.

- Jag ser stora fördelar med att pengarna överförs till hälsocentralerna. På det sättet kan   patienternas behov bättre tillgodoses genom att flera yrkesgrupper i team samverkar kring rehabilitering och habilitering, säger sjukvårdslandstingsråd Gunilla Johansson (S).

- Det är viktigt att ingen patient kommer i kläm och vi kommer därför särskilt att följa upp hur hälsocentralerna hanterar förändringen, fortsätter Gunilla Johansson.

- De resurser som tillförs landstingets hälsocentraler kommer att användas till nyanställningar och utbildningsinsatser för att klara vårt utökade uppdrag. Min ambition är att ta fullt ansvar för den här förändringen, säger Leif Persson som är chef för landstingets primärvård.  

De privata hälsocentralerna inom Hälsoval kommer också att förstärka arbetet med rehabilitering och habilitering i team som en följd av landstingsstyrelsens beslut.

Mer information lämnas av:

Leif Hognert, biträdande landstingsdirektör, 090-785 72 19 eller 070-325 00 86.
Gunilla von Bergen, hälso- och sjukvårdstrateg, 090-785 74 10 eller 070-345 34 07.