Skip to main content

Förtroende är nyckeln till landets bästa MS-vård

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 10:40 CEST

MS-sjuksköterskorna tog över vissa av läkarnas arbetsuppgifter och det
gjorde att mer tid frigjordes för patienterna. Omstruktureringen har gjort att Västerbotten är det enda landsting i landet som uppfyller samtliga kvalitetsmål som har upprättas av Svenska MS-sällskapet. Även Neuroförbundet lyfter fram det goda samarbetet i sin senaste rapport.

För två år sedan upplevde de som arbetar med multipel skleros, MS, vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, att den tid patienterna fick med läkare varierade mycket från besök till besök.

Genom att låta sjuksköterskorna ta över vissa av läkarnas arbetsuppgifter blev arbetet effektivare och mer tid kunde läggas på patienten.

– Våra MS-sköterskor gör en undersökning enligt en särskild mall vilket innebär att vi som är neurologer inte behöver träffa alla patienter vid varje tillfälle. Resultatet blir detsamma för patienterna, de är mycket nöjda med den lösningen, förklarar Anders Svenningsson, docent och överläkare vid Neurocentrum på Norrlands universitetssjukhus.

Lära känna patienten
En hälsoundersökning, en inventering av patientens status omvårdnadsmässigt, görs när patienterna kommer in till sjukhuset för sköterskebesök och behandling. För patienter som kommer för endast sjuksköterskebesök skickas hälsoformuläret istället hem till patienten i samband med att de kallas till ett besök.

– Det fungerar jättebra, både för patienten och för oss. Patienten hinner förbereda eventuella frågor innan och vi som jobbar får lära känna patienten lite närmare genom ett samtal utifrån svaren, säger Carina Olofsson, MS-sjuksköterska.

Litar på sjuksköterskorna
Eftersom sjuksköterskorna kan göra en uppföljning direkt, anteckna i journalen och förbereda remisser, sparas mycket tid. Att låta sjuksköterskorna få mer förtroende är en metod som de kommer att arbeta vidare med.

– Vi är inte rädda för att förändra så länge det blir en förbättring, vi känner ett stort förtroende från våra läkare. Nu ska vi fortsätta att jobba utifrån patienten och ge patienten vad den behöver, säger Carina Olofsson.

På 1177.se kan du läsa mer om multipel skleros

Läs Neuroförbundets rapport i sin helhet

Mer information
Anders Svenningsson, docent och överläkare vid Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus,
090-785 19 33


Vänliga hälsningar
Viktor Karlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 96