Skip to main content

Folkhälsopris 2015

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 13:00 CET

När de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting delade ut 2015 års folkhälsopris för folkhälsofrämjande verksamhet, fick föreningar och personer dela på totalt 60 000 kronor.

Det är första gången som nämnderna i Skellefteå- och Norsjöområdet, Umeåregionen och södra Lappland delar folkhälsopris till verksamhet och arrangemang som stärkt, synliggjort eller fokuserat på fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel, tobak, alkohol, narkotika, dopning och överdrivet spelande samt psykisk hälsa.

– Det är viktigt att synliggöra och stimulera det fantastiska folkhälsoarbete som bedrivs i hela Västerbotten, både bland föreningar och enskilda personer, säger Janeth Lundberg (S), ordförande för nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets folkhälsopris 2015 tilldelas:

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, i Skellefteå, som får 15 000 kronor för sitt arbete för att norra Västerbotten ska bli ett mer öppet samhälle. RFSL i Skellefteå arbetar mot normer som exkluderar människor.

Mari-Louise Skogh, ungdoms- och folkhälsostrateg i Norsjö kommun som får 5 000 kronor. Hon är drivande, spindeln i nätet och ser alltid möjligheter och inte hindren. Mari-Louise Skogh har goda relationer med föreningar, medborgare, ungdomar och politiken.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionens folkhälsopris 2015 tilldelas:

Johan Andreasson, Vännfors, som får 10 000 kronor för ett stort engagemang för barn och ungas hälsa. Han engagerar sig på många plan för att få barn och unga att prova på olika idrotter. Johan Andreasson har också engagerat sig för invandrare och nyanlända som tränare i Vännäs volleyboll klubb och i Bjurholm har han hållit beachvolleykurser för flyktingar.

Den ideella kulturföreningen Vasaplan Umeå, som får 10 000 kronor för att de sätter fokus på livssituationen för socialt utsatta och bidrar med sitt starka engagemang till hjälparbetet med utsatta och hemlösa i Umeå. Vasaplan ger ut en tidning fyra gånger per år till stöd för socialt utsatta människor och bidrar genom sina artiklar till ökad kunskap till alla.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lapplands folkhälsopris 2015 tilldelas:

Bo-Anders Johansson, Lycksele, som får 20 000 kronor för att han på ett förtjänstfullt sätt arbetat med drogförebyggande arbete och som ungdomssamordnare även arbetat för ungdomars inflytande och tillkomsten av ett ungdomsråd i Lycksele och i södra Lappland.

Han har aktivt arbetat för ett internationellt utbyte när det gäller ungdomars inflytande och har också varit med i arbetet med att utveckla fritidsgårdsverksamheten i Lycksele kommun.

Mer information
Harriet Hedlund, nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåområdet
070-397 46 22

Janeth Lundberg, nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet
070-576 82 95

Roland Sjögren, nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland
070-325 02 76

Vänliga hälsningar
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 18 51

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum