Skip to main content

Folkhälsopris 2016

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 12:19 CET

Folkhälsopris 2016, från vänster Hildur Lindqvist, Mikke Ejrevi och Inger Malm.

När de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting delade ut 2016 års folkhälsopris för folkhälsofrämjande verksamhet, fick föreningar och personer dela på totalt 60 000 kronor.

Det är andra gången som nämnderna i Skellefteå- och Norsjöområdet, Umeåregionen och södra Lappland delar folkhälsopris till verksamhet och arrangemang som stärkt, synliggjort eller fokuserat på fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel, tobak, alkohol, narkotika, dopning och överdrivet spelande samt psykisk hälsa.

– Folkhälsopriset är ett sätt att lyfta fram olika goda exempel där frivilligorganisationer bidrar till att vi ska nå vår vision om världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020, säger Harriet Hedlund, ordförande för nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåområdet.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets folkhälsopris 2016 tilldelas Idrott för alla, Skellefteå, som får 20 000 kronor.

Idrott för alla möjliggör genom ideellt engagemang ekonomisk support så att fler barn och ungdomar kan delta i olika sorters idrotter.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lapplands folkhälsopris 2016 tilldelas Tärna IK Fjällvinden, Tärnaby som får 20 000 kronor.

Tärna IK Fjällvinden har med glädje och entusiasm skapat förutsättningar för barn och unga att genom idrott öka förståelsen för varandras kultur och historia

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionens folkhälsopris 2016 tilldelas Hildur Lindqvist, Umeå, som får 20 000 kronor.

Hildur Lindqvist är en eldsjäl som med oförtröttligt engagemang belyser och synliggör villkor och behov för personer med afasi. Att sprida kunskap, att aktivt delta i utveckling av kommunikation och rehabilitering är exempel på hennes engagemang.

Mer information

Janeth Lundberg, nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet
070-576 82 95

Harriet Hedlund, nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåområdet
070-397 46 22

Marita Fransson, nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland 
070-699 19 67

Karin Malmfjord, nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland

070-9239046

Fotnot: Via landstingets nya sida, VLLPLAY, (www.play.vll.se) kan man ta del av landstingsfullmäktiges sammanträde i direktsändning eller i efterhand.

Vänliga hälsningar

Jan Alfredsson

Kommunikationsstaben

Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum