Skip to main content

Folktandvården sätter kvaliteten i fokus

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 09:09 CET

Varje år görs ca 80 000 tandfyllningar inom Folktandvården i Västerbotten. Hur länge håller de och varför går de sönder?

En kartläggning av dessa fyllningar ska genomföras under vecka 46 och 47 vid alla folktandvårdskliniker i länet. Syftet är undersöka orsaker till varför och när tandfyllningar görs om och på sikt förbättra kvaliteten.

Denna utvärdering av fyllningar är unik i sitt slag och den är ett led i det kvalitetsarbete som landstinget bedriver för att kvalitetssäkra tandvården

Kliniska studier är en bristvara, vilket beror på att de är kostsamma, tidskrävande och ofta organisatoriskt omfattande att genomföra.

Studien är av tvärsnittskaraktär, vilket betyder att man utvärderar alla fyllningar vid en given tidpunkt. De fyllningar som av någon anledning behöver göras om utvärderas i studien, som därför även kan kallas för omgörningsstudie. Den här studien är även en totalstudie eftersom hela Folktandvården deltar under två veckor.

Studien genomförs i enkätform. Informationen från enkäten gör det möjligt att undersöka samband mellan fyllningsålder och exempelvis patientålder, kariesaktivitet eller kariesrisk. En frågeställning som man hoppas få veta mera om är hur fyllningar fungerar hos olika åldersgrupper.

Omgörningsstudier (utförda utomlands) visar att fyllningar hos barn håller sämre än hos ungdomar och vuxna. Det finns även en studie som talar för att fyllningar hos äldre håller sämre än hos övriga vuxna.

De som genomför studien är:
Ulrika Funegård, verksamhetschef för utbildningstandvården, Tandläkarhögskolan, Umeå.
Karin Sunnegårdh, övertandläkare i kariologi, Tandläkarhögskolan. Karin doktorerade för två år sedan i ämnet odontologisk materialvetenskap. Avhandlingen handlade om ett tandfyllnadsmaterial.
Jan van Dijken, professor i cariologi på tandläkarhögskolan. Han är ansvarig för utbildningen av tandhygienister och hans huvudsakligaforskningsområde är kompositfyllningar.
Anders Lindberg, övertandläkare i oral diagnostik, Tandläkarhögskolan.
Hans Forsberg, tandvårdsstrateg, har ett samordningsansvar för kvalitetsarbetet inom Folktandvården. Till projektet om tandfyllningar kommer också att kopplas en journalstudie.

För mer information:
Ulrika Funegård, verksamhetschef för utbildningstandvården, Tandläkarhögskolan, Umeå.Tel 090-785 60 10, 070-562 02 22.

Hälsningar
Marita Broberg
Informationsfunktionen, Västerbottens läns landsting
Tel 090-785 70 96, 070-200 95 76.