Skip to main content

Forskare fortsätter undersöka köldkänslighet i Norrland

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 13:13 CET

Risken för skador och sjukdomar ökar vid kyla. Under förra vinterhalvåret besvarade drygt 12 000 norrlänningar en enkät och en första rapport visar att platsen där man bor och vilken typ av yrke samt fritidsaktivitet man har samverkar till en mer uttalad köldexponering i fjäll- och inlandsregionerna. Nu går forskarna vidare med att undersöka norrlänningarnas köldkänslighet och nyligen fick 2 300 deltagare en ny enkät.

Resultaten i rapporten visar att det är vanligt med kyla både på arbetet och på fritiden i de fyra nordligaste länen i Sverige. Det är inte bara de geografiska förhållandena som avgör hur mycket kyla vi utsätts för. Både i arbetet och på fritiden vistas man i högre grad utomhus eller i kalla miljöer i fjällen jämfört med vid kusten.

Utomhus i fjällen

Detta kan bland annat bero på vilka yrken som är vanliga i de olika regionerna och vad man gör på fritiden, till exempel att utomhusyrken är vanligare i fjällregionen än vid kusten och att fritidsaktiviteter i naturen är mer populära i fjällregionen.

Händerna känsliga för kyla

Nästan 40 procent av dem som svarade på enkäten upplevde någon form av obehag eller smärta i händerna vid vistelse i kyla. En annan tydligt följd av kylan var en hög förekomst av lindriga förfrysningar i ansiktet.

Förekomsten av så kallade vita fingrar (Raynauds fenomen) var oväntat hög hos män, som annars ofta rapporteras ha en mycket lägre förekomst jämfört med kvinnor.

Ny forskning om köldkänslighet

Ett urval på 2 300 personer följs nu upp med en fördjupad enkät. Forskarna vill ta reda på vilka omgivningsfaktorer som kan förklara köldkänsligheten och de vita fingrarna. Intressanta faktorer är t ex buller, vibrationer i arbetet samt vistelse i kyla på arbetet och fritiden.

Enkäten skickas till en grupp som har uppgett besvär och en grupp som inte har uppgett besvär inom samma geografiska område och sedan jämförs svaren. Med tanke på att köldexponering förefaller vara så vanligt förekommande är detta ett viktigt område att undersöka ur folkhälsosynpunkt.

Mer information:
Albin Stjernbrandt, läkare vid arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus 090-785 99 52, 070-632 79 71, albin.stjernbrandt@umu.se

Ingrid Liljelind, forskare, docent och yrkes- och miljöhygieniker vid arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet
090-785 24 52, ingrid.liljelind@umu.se

Rapporten går att läsa i sin helhet på Umeå universitets hemsida

Vänlig hälsning
Jan Alfredsson
Landstingets kommunikationsstab

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum