Skip to main content

Fosterhinna från egen bank till ögonpatienter på Nus

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 09:15 CET

Teamet bakom amnionbanken består av Anna-Carin Nilsson Wihlbäck, överläkare på kvinnokliniken, Randi Elstad och Maria Brohlin, biomedicinska analytiker vid hornhinnebanken och Berit Byström, överläkare på ögonkliniken.

Norrlands universitetssjukhus har som det andra sjukhuset i landet nu öppnat en vävnadsbank för donerade fosterhinnor (amnion). Hinnorna används i ögonkirurgin och den egna banken innebär både lägre kostnader och kortare väntetider.

Hittills är behovet litet, bara en enda fosterhinna per år. Rätt preparerad räcker den till de drygt 50 patienter med skadade hornhinnor som ögonkliniken opererar varje år.

Amnion ersätter inte hornhinnan utan fungerar som ett ”biologiskt bandage” som gör att den kan läka, förklarar Berit Byström, överläkare på ögonkliniken och medicinskt ansvarig på vävnadsinrättningens hornhinnebank.

– Amnion har positiva effekter på ögon som är kraftigt inflammerade och fungerar som ett membran där nya, friska celler kan växa, berättar hon.

En bit fosterhinna som sys på före en hornhinnetransplantation minskar risken för avstötning. Fosterhinnan kan också användas vid kraftiga inflammationer som vid frätskador.

Sårbar lösning

På Nus har ögonläkarna använt metoden sedan 2004, hittills med hinnor från S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.

– Men att bara ha en amnionbank i landet är sårbart. Eftersom Nus har tillgång till fosterhinnor och en egen vävnadsinrättning är en egen bank en självklar lösning, menar Berit Byström.

Hanteringen bygger på en logistik där kvinnokliniken, Laboratoriemedicin och ögonkliniken följer noggrant formulerade regler. Vävnaden kommer från en kvinna som noggrant testats inför sitt planerade kejsarsnitt och som sagt ja till donation. I princip testas hon på samma vis som en blodgivare.

En fosterhinna räcker länge

Ständig tillgång till fosterhinna kortar väntetiderna och bidrar till att ögonläkarna klarar de flesta transplantationer inom vårdgarantin. Amnionbanken får också positiv effekt på ekonomin. Att köpa vävnaden från annat håll kostar nämligen omkring 3 000 kronor per patient.

– Vi har fått otroligt positiva reaktioner från norra regionen och för transplantation av hornhinna har vi faktiskt de kortaste väntetiderna i landet, säger Berit Byström.

Mer information lämnas av överläkare Berit Byström, ögonkliniken på Norrlands universitetssjukhus.
Telefon: 090-785 98 67
E-post: berit.bystrom@vll.se eller berit.a.bystrom@umu.se

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
Telefon: 070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum