Skip to main content

Fynd av radioaktivitet i flygplan från British Airway

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:14 CET

Igår den 29 november informerades att två flygplan från British Airway befunnits vara kontaminerad med en radioaktiv substans i mycket små mängder. Det är oklart var och vilken substans som hittats men Polonium 210 är misstänkt.

Enligt brittiska myndigheter är risken för passagerare liten och att uppsöka sjukvård för hälsoundersökning ej nödvändig.

Flygplanen har sedan 3 november trafikerat Stockholm vid 10 tillfällen. Flighter som är aktuella är enligt nedan:

London Heathrow till Stockholm
November 3, BA786
November 19, BA780
November 22, BA780
November 23, BA780
November 24, BA780

Stockholm till London Heathrow
November 4, BA773
November 19, BA781
November 22, BA781
November 23, BA781
November 24, BA781

Socialstyrelsens bedömning är att passagerna på ovannämda flighter och som känner sig friska inte behöver uppsöka sjukvård. Om passagerare däremot har symtom med onormal trötthet, illamående eller tecken på infektion såsom feber bör man uppsöka läkare för undersökning och provtagning.

Personer som varit i London men med andra flighter är inte berörda.

Beredskap i Västerbottens läns landsting
- Om någon i Västerbotten varit passagerare på de berörda flighterna och känner av nämnda symptom ska man vända sig till sin vårdcentral, säger Helge Brändström, beredskapsöverläkare. Där kan de provtagningar göras som behövs för att säkerställa om patienten påverkats av radioaktiva ämnen.

För ytterligare information, kontakta
Allmän info: Helge Brändström, beredskapsöverläkare, Västerbottens läns landsting, tel 090-785 38 58 eller 070-319 07 95
Expertkommentarer: Lennart Johansson, sjukhusfysiker, 785 35 51, 070-665 47 98.

Hälsningar
Marita Broberg
informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
090-785 70 96, 070- 200 95 76