Skip to main content

Glesbygdssjukvården måste både effektiviseras och utvecklas

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 14:53 CET

Landstinget står inför en stor utmaning att klara ekonomin de kommande åren. För att fortsatt kunna erbjuda en utvecklad hälso- och sjukvård som också ger utrymme för viktiga satsningar måste vi se över all verksamhet i hela länet. Det finns inga enkla åtgärder för att klara så stora effektiviseringar och vi måste jobba med riktade insatser inom en rad områden. Dessa förändringar kan upplevas som både smärtsamma och otrygga.

- Förändringar som rör det akuta omhändertagandet skapar oro men vi kan samtidigt inte blunda för att vi behöver se över strukturen för glesbygdssjukvården. Målet är att skapa ett kostnadseffektivt och flexibelt system som täcker behoven av akutsjukvård på ett bra sätt, säger Peter Olofsson, (S), ordförande i landstingsstyrelsen.

Förändringar av vårdplatserna på sjukstugorna och ambulansverksamheten hänger ihop. Vårdplatserna försvinner i Dorotea och Sorsele men förstärks i Storuman och Vilhelmina. Samtidigt inleds diskussioner kring möjligheten att belägga palliativa platser i kommunvården. Genom att utveckla två glesbygdssjukhus, som tillsammans med Lycksele lasarett blir ett nav i glesbygdssjukvården i inlandet, utvecklas glesbygdssjukvården och bättre möjligheter för fast läkarbemanning skapas. Där akutplatserna försvinner blir ambulanserna kvar.

När det gäller valet att avveckla ambulanserna i Åsele och Malå bygger det på faktorer som få uppdrag, avstånd till vårdenheter och befolkningsunderlag. På dessa orter är hälsocentralerna bemannade dygnet runt med akutplatser och läkare finns på plats eller vid närmaste sjukstuga. Helikoptern har utrymme att ta fler uppdrag i området och är bemannad 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. En förstärkning görs också genom att vi tillför en extra ambulans till Lycksele som kan nyttjas i hela inlandet.

- Vi vill också utveckla IVPA (i väntan på ambulans) och se över möjligheten att göra hembesök med utbildad akutsjuksköterska i samverkan med kommunerna. Dessa ska inte ersätta ambulansen men vara en reell trygghet på plats. Vårdpersonalen vid sjukstugorna kommer också att vidareutbildas i akutsjukvård, säger Peter Olofsson, (S), ordförande i landstingsstyrelsen.

- Uppdraget att se över glesbygdssjukvården innehåller både möjligheter och utmaningar. Jag tror att ändå fler nya arbetsformer kommer att utvecklas i översynen. När det gäller det akuta omhändertaget är förhållandena i inlandet specifika då många bor på orter där ingen ambulans är stationerad. Vi måste se till helheten och att resurserna fördelas så effektivt som möjligt. Vi följer kontinuerligt upp och analyserar hur effektivt vårt omhändertagande är, säger Jonas Rastad, landstingsdirektör.

För mer information kontakta Peter Olofsson, (S), ordförande i landstingsstyrelsen, telefon 070-250 05 41, 090-785 73 35 eller Jonas Rastad, landstingsdirektör, 070-846 70 67, 090-785 72 50