Skip to main content

Gruppkurser för deprimerade

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 14:20 CEST

Nu finns det nya möjligheter för patienter med depression. På Rehabcentrum, Skellefteå lasarett, börjar man i höst med gruppsamtal för personer i åldern 26-65 år och som har en depression som påverkar det dagliga livet.

- Depression är vanligt förekommande i befolkningen. Ungefär hälften av kvinnorna och en fjärdedel av männen blir deprimerade någon gång i livet. Vårt arbetssätt handlar om att ge patienterna kunskap, stötta motivationen samt ge verktyg för hur de bättre kan hantera vardagen, säger Anki Sundkvist, kurator på Rehabcentrum.

Modellen som man arbetar efter bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi) och konceptet är hämtat från psykiatrin i Uppsala. Fokus ligger på här och nu och deltagarnas eget arbete för förändring. KBT-behandling bygger på antagandet att allt vårt beteende är inlärt i samspel mellan individen och omgivningen. Vi kan lära oss det mesta och vi kan även lära om. Vi har alltså möjlighet att förändra och påverka våra beteenden. Beteenden är inte bara våra handlingar utan även våra tankar, känslor och kroppsreaktioner.

Via gruppsamtal med 6-8 deltagare som träffas en gång i veckan under åtta veckors tid, får deltagarna prova nya sätt att tänka och göra. Hemuppgifter ingår som en viktig del av metoden och kursen avslutas med ett uppföljningsmöte en månad efter sista gruppträffen.

De patienter som blir aktuella för gruppsamtal har fått depressionen diagnostiserad och blivit remitterad av sin läkare till Rehabcentrum. Ledare för gruppsamtalen är kuratorerna Anki Sundkvist och Isa Paldanius.

Mer information lämnas av:
Anki Sundkvist, kurator rehabcentrum, Skellefteå lasarett, 0910-77 11 03
Isa Paldanius, kurator rehabcentrum, Skellefteå lasarett, 0910-77 16 66
Catrine Nygren, tf verksamhetschef, rehabcentrum, Skellefteå lasarett, 0910-77 11 26