Skip to main content

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 16:16 CET

I dag, onsdag, har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade att överlämna ett förslag till handlingsplan för utveckling av cancervården i Västerbotten till Norrlandstingens regionförbund.

Nämnden beslutade också att hos Socialstyrelsen ansöka om statsbidrag för att utveckla ett system för ta hand om hjärtstopp i väglöst land.

 

Handlingsplan för cancervården
Handlingsplanen för utveckling av cancervården i Västerbotten anger vilka beslut och aktiviteter som krävs, vilka ansvarsområden och funktioner som engageras, vilken funktion som är ansvarig för genomförande respektive rapportering och en tidplan.

Norrlandstingens regionförbund beslutade 2011 att inrätta ett regionalt cancercentrum i den norra regionen, RCC Norr. Beslutet var ett resultat av utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden, som förutspådde en fördubbling av antalet cancerfall inom 20 år.

Den norra regionens vision om en likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med både spets och bredd, tillsammans med regionens befolkningsstruktur, ställer särskilda krav för att åstadkomma en likvärdig prevention, tidig upptäckt, utredning, vård och behandling.

Mer information lämnas av verksamhetsområdeschef Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26.

Politiska kommentarer till beslutet lämnas av hälso- och sjukvårdnämndens ordförande, landstingsrådet Karin Lundström (S), 090-669 66 84 eller nämndens vice ordförande Carin Hasslow (FP), 070-330 67 85.

 

Pilotprojekt angående hjärtstopp i väglöst land och glesbygd
I ansökan till Socialstyrelsen framgår att landstinget, under förutsättning att sökta medel på 2,1 miljoner tilldelas, ska delta i ett pilotprojekt under två år.

Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus i samarbete med Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman ska under projekttiden utveckla ett system för en förbättrad förmåga att ta hand om hjärtstopp som sker utanför sjukvården, i väglöst land och i glesbygd.

Mer information lämnas av överläkare Helge Brändström, 070-319 07 95.

Politiska kommentarer till beslutet lämnas av hälso- och sjukvårdnämndens ordförande, landstingsrådet Karin Lundström (S), 090-669 66 84 eller nämndens vice ordförande Carin Hasslow (FP), 070-330 67 85.