Skip to main content

Hej då tobak!

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 09:45 CEST

En tobaksfri framtid är målet när årets viktigaste konferens för tobaksprevention, LUFT-konferensen, hålls i Umeå den 2–3 oktober. Programmet innehåller föreläsningar och seminarier med experter från hela världen.

LUFT står för ”landstingens utvecklingsarbete för tobaksförebyggande arbete” och är Sveriges största konferens inom tobaksområdet. Tobaksprevention i landsting och regioner, TPLR, är ansvariga för konferensen och syftet är att dela erfarenheter och diskutera framtida strategier. I år är Västerbottens läns landsting värd för konferensen.

Hittills har intresset varit stort. Årets konferens slår alla rekord, med ett 50-tal föreläsare och 360 anmälda deltagare.

Temat för årets konferens är ”En tobaksfri framtid – en jämlikare hälsa”. Programmet består av en mängd valbara seminarier och flera intressanta föreläsare från bland annat Sverige, Danmark, Island och Australien. 

– Internationellt arbetar man för att fasa ut tobak och i Sverige hoppas vi på ett regeringsstöd för ett rökfritt Sverige år 2025, säger Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting.

Ett av våra största hälsoproblem
Västerbottens läns landsting arbetar brett för att förbättra folkhälsan genom visionen: Västerbotten ska ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020.

– Tobak är ett av våra största hälsoproblem. Lyckas vi få bort rökningen i samhället tar vi ett jättekliv mot målet att må världsbäst, säger Ywonne Wiklund.

Neutrala tobakspaket
Nicola Roxon är en av föreläsarna under LUFT-konferensen. Hon är jurist och före detta hälsominister i Australien och berättar om hur Australien som första land 2012 införde neutrala tobakspaket. Med neutral menas att det enskilda varumärket inte får synas med sin grafiska profil. Alla paket oavsett märke är grågröna och varnar för rökning i bild och text.

– De resultat vi sett sedan vi införde paketen har varit goda, säger Nicola Roxon.

– Dessutom förenas Västerbotten och Australien av samma vision och konferensen blir ett utmärkt tillfälle att dela erfarenheter, säger Ywonne Wiklund.

LUFT-konferensen äger rum i Umeå Folkets hus den 2–3 oktober. Den riktar sig speciellt till dem som jobbar med hälsa eller vård, tobaksförebyggande arbete, tillsyn inom området, forskar eller är politiker och beslutsfattare. Media är välkomna att delta under konferensen.

Mer om LUFT-konferensen och program hittar du på luftkonferens.nu

 

Intervjuer med två av föreläsarna
Som relaterat material finns pressbilder och två artiklar med föreläsarna Nicola Roxon, före detta hälsominister i Australien och Anne Lise Ryel, generalsekreterare för den norska Cancerfonden. Materialet får användas fritt för redaktionellt bruk. 

Mer information och kontakt för intervjuer
Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting
070-648 73 15, ywonne.wiklund@vll.se

 

Vänliga hälsningar
Tina Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89, 070-675 70 89