Skip to main content

Helleday - ny chef för Medicinkliniken Nus

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 08:55 CEST

Ragnberth Helleday tillträder tjänsten som verksamhetschef för Medicinkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå den 1 september. Han är sedan tre år tillbaka verksamhetschef för Lung- och Allergikliniken, ett uppdrag som han även fortsättningsvis kommer att behålla.

- Jag ser det som en stor utmaning att, utöver nuvarande chefskap, också bli chef över en så central klinik som Medicinkliniken, säger Ragnberth Helleday. Kliniken har många olika verksamhetsområden, en omfattande klinisk forskning och drygt 400 medarbetare. Medicinkliniken har också stor del i olika vårdutbildningar och den kliniska delen av läkarutbildningen. Undervisningen ser jag som lika viktigt som kliniken och forskningen, och framför allt ur framtida rekryteringssynpunkt.

Som chef för två kliniker blir Ragnberth Helledays roll övergripande. Annika Rydvall blir biträdande verksamhetschef för båda klinikerna. Eva Norrman blir medicinsk chef på Lung- och Allergikliniken. Sen tidigare finns det medicinska chefer inom de sex olika sektionerna på Medicinkliniken.

- Det är svårt att vara en bra chef som både lyssnar till medarbetarna, är närvarande och samtidigt ser helheten för att kunna tänka strategiskt. Det viktigaste för en väl fungerande verksamhet är kompetenta medarbetare som känner sig stimulerade och delaktiga i sitt arbete.

- Sjukvården av idag är väldigt komplex och ständigt under utveckling. Som verksamhetschef är det en utmaning att kunna tänka strategiskt och vara förutseende inför vad framtidens sjukvård ställer för krav.

Ragnberth Helleday är specialistläkare i lungmedicin och allergisjukdomar. Förutom Norrlands universitetssjukhus har han även arbetat på Universitetssjukhuset i Örebro. Han är 43 år, gift och har tre barn som är 15, 13 och 6 år. Foto, fåglar, friluftsliv, fjällvandring, flyg och rymden är stora intresseområden. Helleday är aktiv i frikyrkoförsamlingen Korskyrkan i Umeå.

Fakta Medicinkliniken Nus
Medicinska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus ansvarar för specialistsjukvård på läns-, länsdels- och regionnivå inom akutmedicin, njurmedicin, blodmedicin (hematologi), hormonmedicin (endokrinologi), porfyrimedicin (endokrinologi), mag-/ tarm-/levermedicin (gastroenterologi/hepatologi), angiologisk och slaganfallssjukvård (Strokeenheten). Dessutom erbjuds specialistsjukvård för familjär amyloidos
(Skellefteå-sjukan) på nationell nivå.

För ytterligare information
Ragnberth Helleday, verksamhetschef Medicinkliniken samt Lung- och allergikliniken, tel 090-785 33 35, 070-587 87 61 Ann-Christin Sundberg, chef specialiserad sjukhusvård, Västerbottens läns landsting, 090-785 73 26, 070-514 45 32.


Hälsningar
Marita Broberg, informationsfunktionen, Västerbottens läns landsting, tel 090-785 70 96, 070-200 95 76