Skip to main content

​Hissar rensas med klätterteknik

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2017 10:00 CEST

Hisschakten är nästan 50 meter djupa och avancerad repteknik används för att rensa väggarna från bland annat järnrör.

Med hjälp av avancerad klätterutrustning rensas tre 50 meter djupa hisschakt på Norrlands universitetssjukhus. De nygamla schakten ska att ge plats för effektivare ventilation och enklare åtkomst till både värme- och vattenledningar.

För att kunna utföra arbetet i de tre schakten, alla nästan 50 meter djupa, har ett lokalt företag med industriell repteknik som specialitet anlitats. De gamla hissarna har tidigare lyfts ut med kran genom ett hål i yttertaket.

Järnrör firas ner

Under en dryg veckas tid rensar nu klätterutrustade experter med hjälp av långa rep, kraftiga säkringar och framförallt mångårig erfarenhet, schakten på hisskenor, flera hundra kilo tunga järnrör, som lossas och firas ner till sjukhusets kulvertplan.

– Det här är mer kostnadseffektivt än att bygga ställningar i schakten, säger byggprojektledare Lukas Bergner.

Gamla mathissar används

Det är sex gamla mathissar i byggnad 2-4, som inte används längre, som ska rensas. Fyra ska fyllas med modern ventilationsteknik och de övriga är schakt som rymmer rör med varmt och kallt vatten samt kylvatten till fläktsystemen, så kallade mediaschakt.

Jobb utan att störa

På varje våningsplan, tolv till antalet, stängs de gamla hissdörrarna och en vanlig dörr sätts in till mediaschakten. Under tiden som det arbetet utförs påverkas verksamheten, men det är av övergående art och i framtiden blir allt annorlunda.

– Tidigare, när vatten- eller värmeledningar behövde stängas av på ett ställe, kunde hela huset påverkas. Nu kommer vi att kunna stänga av vatten på varje våningsplan, röra oss fritt och utföra vårt jobb utan att störa den övriga verksamheten, säger Lukas Bergner.

För mer information: byggprojektledare Lukas Bergner, 090-785 22 11

Vänlig hälsning
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum