Skip to main content

​Hjärtsviktsmottagning på hemorten

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2017 10:30 CEST

I dag är cirka 80 patienter inskrivna vid hjärtviktsmottagningen i Bjurholm. Hjärtsviktssköterska Marlene Brännlund är ofta den som patienterna möter och vid behov kopplas distriktsläkare Eva Gillisson som har kardiologisk kompetens in.

I tre år har hjärtsviktsmottagningen i Bjurholm gett patienter hjälp på hemorten. Syftet är att notera besvär i tid och försöka minska antalet inläggningar på sjukhus. Arbetet har fått ett så positivt bemötande att det lockat patienter på närliggande orter att lista sig på hälsocentralen.

Efter att ha börjat i en liten skala är det i dag cirka 80 patienter inskrivna vid hjärtsviktsmottagningen i Bjurholm. En siffra som hela tiden stiger.

– Vårt mål och vår förhoppning är att minska sjuklighet och onödiga sjukhusinläggningar. Genom att hitta symptom tidigare kan det bidra till minskad ohälsa och en förbättrad livskvalitet, säger distrikts- och hjärtsviktssköterska Marlene Brännlund.

Arbetet med att bygga upp hjärtsviktsmottagningen började 2014. Distriktsläkaren med kardiologisk kompetens Eva Gillisson och Marlene Brännlund, som tidigare arbetat tillsammans på Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus, fick uppdraget att starta en mottagning med befintliga resurser med ett primärvårdsperspektiv.

– Vi är bland de första hjärtsviktsmottagningarna på en hälsocentral. Det finns även i dag bara några enstaka. Vad vi vet nu är att vi är en av få aktiva i Västerbotten men vi hoppas att det kan bli fler för patienternas skull. Hjärtsviktsmottagningen har bidragit till att patienter listat sig här, säger Marlene Brännlund.

Tydliga rutiner för besöken

Upplägget på besöken baseras på RiksSvikt, ett nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt. Rutiner och mallar har arbetats fram när det gäller dosering av läkemedel och kontrollintervaller.

– Önskemålet är att fler i framtiden ska vara med i RiksSvikt så att det blir som NDR, det nationella diabetes registret där nästan alla diabetiker finns med. Det är ett redskap för systematiskt förbättringsarbete av diabetesvården, säger Eva Gillisson.

En gång i veckan träffas de i en hjärtsviktsrond för patientärenden. Inför detta har Marlene samlat in information kring patienterna. Även en hemsjukvårdssköterska i kommunen träffar Eva på en rond för patienter som inte själva kan komma till hälsocentralen.

– Det här är ett bra arbetssätt. Det avlastar mig som läkare eftersom jag bara träffar patienter som behöver ett läkarbesök. Jag och Marlene har ett nära samarbete och de flesta patienter med hjärtsvikt i Bjurholm har troligtvis passerat någon av oss. Vi har ett bra grepp om gruppen och en trygghet i hur de ska hanteras. Det känner patienterna, säger Eva Gillisson.

Hela hälsocentralen involverad

Arbetet med mottagningen har även involverat fler delar av hälsocentralen. Oavsett kontaktsätt erbjuds patienter med misstänkt hjärtsvikt ett besök på mottagningen.

När patienter ringer in för att förnya recept på mediciner för hjärtsvikt har de vid behov erbjudits en tid på mottagningen. Förutom möte med sköterska och läkare erbjuds även individuell träning hos sjukgymnasten Annika Olofsson.

– Vi försöker även undervisa patienter och anhöriga om vad hjärtsvikt är för något och allt som kan göras för att ge en bättre livskvalitet, säger Marlene Brännlund.

Färre patienter söker akut vård

De har uppmärksammat att färre hjärtsviktspatienter söker akutvård på hälsocentralen eftersom deras värden och symptom kontrolleras mer regelbundet. Som rutin kallas patienterna, som i viss del övervägs av kvinnor över 80 år, på kontroller varje år om inte deras tillstånd försämras.

– Ändrar vi deras medicinering behöver vi mer kontakt och kontroller. Vi har ett familjefokuserat synsätt eftersom flera patienter är äldre och kan behöva stöd av sina barn eller anhöriga. Då kan vi skicka information via brev så att patienten i lugn och ro kan läsa eller ringa till deras barn så att de kan hjälpa till, säger Marlene Brännlund.

Att det är en mottagning på orten ser de som en stor fördel eftersom patienterna kan vara mer benägna att be om hjälp och ringa vid behov även för andra besvär. De kan få hjälp med remisser till andra kompetenser som exempelvis dietist och kurator.

– De kan känna sig mer trygga eftersom de vet vem jag är. I min yrkesroll ser jag hela människan och inte bara hjärtat. Många öppnar sig om de känner sig nedstämda och vi pratar ofta om livskvalitet vid besöken, säger Marlene Brännlund.

Arbetssättet de har i dag med hjärtsviktsmottagningen är något de vill fortsätta med.

– Vi vill hitta besvär i tid och kunna förebygga inläggningar på sjukhus. Det tjänar alla på, säger Eva Gillisson.

Mer information

Avdelningschef Gunnar Lindström, 070-345 41 12
Eva Gillisson, distriktsläkare
Marlene Brännlund, hjärtsviktssköterska

Hälsningar

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum