Skip to main content

Huvudentré till Nus stängs för byggarbeten

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 11:59 CET

Från och med den 14 februari stängs den västra entrén till Norrlands universitetssjukhus (Nus) på grund av större byggarbeten framför sjukhuset. Även parkeringen mellan sjukhuset och Umeå Östra stängs. Besökare och patienter hänvisas istället till sjukhusets övriga entréer. Under senhösten 2017 öppnar den västra entrén igen.

– Vi ska bygga upp två större modulbyggnader på totalt 6 000 kvm framför Nus stora huvudentré, den västra entrén, och då behöver vi stänga den ingången under en period och spärra av ett större område framför sjukhuset, säger Ulf Widmark, fastighetschef i Västerbottens läns landsting.

Besökare till sjukhuset hänvisas istället till övriga entréer, företrädelsevis den norra entrén i ”Dallashuset”/Tandläkarhögskolan eller den södra entrén på baksidan av sjukhuset vid Klintvägen. Södra entrén är i den byggnad där bland annat kvinnokliniken, Cancercentrum och Barn- och ungdomscentrum ligger.

Extra lokaler under byggtiden
De två fastighetsmodulerna ska användas som evakueringslokaler för verksamheter inom Nus vars egna lokaler renoveras. Det pågår flera större byggprojekt och renoveringsarbeten på sjukhuset just nu och det kommer att vara så under flera år framåt.

– Behovet av evakueringslokaler är stort och de här byggnaderna behövs under relativt lång tid framöver. Anledningen till att de placeras vid huvudentrén är att de flöden och samband som idag finns på Nus ska kunna finnas kvar i så stor utsträckning som möjligt under arbetets gång, säger Ulf Widmark.

En så kallad skywalk kopplar samman huskropparna med sjukhuset. Sjukhusets västra entré flyttas cirka 30 meter längre ut än idag. Man kommer in i en inglasad passage mellan modulbyggnaderna som leder in till centralhallen. Vägen som leder till akuten behålls ungefär som idag men ska passera under en del av den nya utbyggnaden.

– Vägen till akutmottagningen hålls självklart öppen under byggarbetet även om den periodvis kommer att ledas om, säger Ulf Widmark.

Åk gärna kollektivt
Under arbetets gång stängs parkeringsplatsen framför västra entrén. För de patienter och besökare som har möjlighet att gå en bit finns parkeringsmöjligheter vid tågstationen Umeå Östra. Under våren kommer också ett tillfälligt parkeringsområde för besökare och personal vid sjukhuset att öppnas nere vid Umeå Östra.

– För de som kommer med bil finns det besöksparkeringar runt om Nus, inte minst den stora parkeringen intill landstingshuset, där det ofta finns lediga platser. Samtidigt finns det goda möjligheter att åka kollektivtrafik till sjukhuset och det vill jag verkligen betona lite extra, säger Ulf Widmark.

Vissa gång- och cykelstråk leds om. I området kommer det att vara byggtrafik. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp i området.

– Vi har full förståelse för att det här kan bli besvärligt för patienter, besökare och personal. Vi leder om cykelvägar, stänger ett antal parkeringsplatser och hänvisar till alternativa ingångar. Vi ska göra vad vi kan för att det ändå ska kunna fungera så smidigt som möjligt, säger Ulf Widmark.

Skiss: Sweco

Mer information
Ulf Widmark, fastighetschef, 072-522 22 58

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum