Skip to main content

Information till västerbottningar med anledning av svininfluensa i Mexico, Kanada och USA

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 15:24 CEST

Det har nyligen inkommit rapporter om att människor insjuknat i en ny svininfluensa (H1N1) i både Mexico, Kanada och delstaterna Kalifornien, Texas och Kansas i USA. Man känner ännu inte till den nya svininfluensans sjukdomsförlopp i detalj, men det är helt klart att den nya influensan inte orsakar lika allvarlig sjukdom som fågelinfluensavirus (H5N1). Det är inte bekräftat att de dödsfall som rapporterats från Mexico beror på svininfluensan.

En släkting till det nya svinviruset H1N1 finns i det årliga influensavaccinet, men troligen ger detta vaccinet mycket litet eller inget skydd mot det nya viruset. Däremot tror man att de två virusmedlen Tamiflu® och Relenza® har effekt mot det nya viruset.

Det finns risk för spridning av svininfluensan, men det finns inga rekommendationer om reserestriktioner. Svininfluensa smittar på samma sätt som den årliga influensan och vill man undvika att smittas vid resa till de berörda områdena bör man undvika folksamlingar samt tvätta händerna ofta. Om man som västerbottning får influensaliknande symtom inom en vecka efter att ha vistats i berörda områden eller efter att ha träffat personer som varit sjuka efter att ha varit i dessa områden bör man kontakta Infektionskliniken i Umeå. Symtom på influensa är feber, hosta, muskelvärk, huvudvärk, halsont, matleda, sjukdomskänsla, illamående och diarré.

Mer information och uppdatering av läget finns på Smittskyddsinstitutets webbplats, www.smittskyddsinstitutet.se

För mer information, kontakta
Johan Wiström, ställföreträdande smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten, Västerbottens läns landsting, tfn växel 090-785 00 00


Hälsningar
Ulrika Persson, informatör
Informationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 62, 070-582 70 62