Skip to main content

Innovation + ska förnya vården

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 09:15 CEST

Innovation + är nyckelordet när Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten, Umeå universitet, länets tre största kommuner och företag i länet nu ska förnya vård och omsorg.

Totalt satsas drygt 20 miljoner kronor i det treåriga projektet, varav hälften är stöd från EU:s regionala utvecklingsfond. Huvudmålet är att utveckla ett stödsystem för innovationer i hälso- och sjukvården, där fler produkter och tjänster ska bli till genom en effektivare kedja från forskning till marknad.

– Med Innovation + vill vi skapa en struktur för långsiktigt arbete med innovationer. Företag och personer med idéer och innovationer ska få en enklare väg till kontakt med användarna. Jag ser fram emot att både skapa mötesplatser för samverkan mellan aktörer och att främja ökat kvinnligt företagande, säger Jannike Lindberg, projektledare.

Företag i regionen behöver nå rätt kontaktpersoner hos landstinget och i grunden förstå utmaningar och behov i vård och omsorg. De behöver också smidigt få kontakt med rätt enheter i landsting och kommuner för att testa och utveckla sina produkter.

Genom hjälp till affärsutveckling ska Innovation + stödja anställda med innovativa idéer samt små och medelstoraföretag med innovativa produkter. För att öka norra regionens kapacitet att delta i större EU-ansökningar ska projektet också bygga nätverk med andra regioner.

Också på universitetet är man positiv:

– Vi ser fram emot att arbeta med innovationsprocesser inom vård och omsorg. Medarbetarnas kompetens i kommuner, landsting och privata företag kan tillsammans generera givande lösningar. Att utforska metoder och verktyg för att stödja innovation inom just detta område ser vi som mycket värdefullt, menar Karin Danielsson-Öberg, universitetslektor vid institutionen för informatik vid Umeå universitet.

Arenor för öppen innovation
Under projektets tid arrangeras också arenor för öppen innovation. Marlene Johansson vid universitetets gränsöverskridande ”yta”, Sliperiet ser stora möjligheter:

– Att använda Sliperiet som en av de öppna innovationsarenorna och i ett tidigt skede visa på utveckling av idéer, visualisering och framtagning av prototyper kommer att ge oss nya dimensioner och möjligheter.

Mer information om projektet:
Jannike Lindberg, projektledare/koordinator
E-post: jannike.lindberg@vll.se
Telefon: 070-318 91 36

Sara Nilsson, projektadministratör/kommunikatör
E-post: sara.h.nilsson@vll.se
Telefon:070-303 81 01

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
Telefon: 070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum