Skip to main content

Invånarna ger 1177 Vårdguiden i Västerbotten toppbetyg

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 13:26 CET

Sjuksköterskan Eva-Lis Persson arbetar på 1177 Vårdguiden i Västerbotten. Foto: Ola Westerberg

Svenskarna är mycket nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon – och västerbottningarna och gotlänningar är nöjdast av alla. Det visar en ny undersökning av vad invånarna tycker om tjänsten.

Varje år mäter 1177 Vårdguiden vad invånarna som ringt 1177 tycker om tjänsten. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka kvalitetsfaktorer som påverkar nöjdheten och vilka delar som kan förbättras ännu mer.
Den senaste mätningen visar att svenskarna är fortsatt mycket nöjda med tjänsten och att västerbottningarna och gotlänningarna är nöjdast av alla.

Invånarna i Västerbotten ger särskilt höga betyg för bemötande och kommunikation med sjuksköterskorna. Andra faktorer som skattas högt är tiden sjuksköterskorna lägger på att besvara frågor och hur förtroendeingivande sjuksköterskorna är.

Undersökningen visar också att nästan alla som får ett råd eller en rekommendation från en sjuksköterska på 1177 följer rådet helt eller delvis. Undersökningen visar också att många skulle ha ringt sin hälsocentral eller åkt in på akuten om de inte ringt 1177 och fått hjälp och vägledning därifrån.

– Det är otroligt roligt att invånarna är så nöjda med tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten. Vi har jobbat hårt och lyckats bra med att skapa en bra arbetsmiljö och att öka tillgängligheten. Vi har även lagt mycket tid på utbildning och kvalitetsuppföljning, säger Karina Salomonsson, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden i Västerbotten.

Nöjda invånare i Västerbotten
Undersökningen bygger på modellen Nöjd Kund Index, NKI, som är ett standardiserat och väl använt index. Det ger ett värde mellan 0-100 där NKI mellan 55 och 74 betyder nöjd och siffror över 74 mycket nöjd.

Totalt sett får 1177 Vårdguiden i hela Sverige ett genomsnittligt NKI på 82 vilket innebär att invånarna är mycket nöjda med tjänsten som helhet.

1177 Vårdguiden i Västerbotten och på Gotland sticker ut i undersökningen med ett sammanlagt NKI på 88. Landstingen delar därmed på förstaplatsen med nöjdast invånare. Tjänsten i Västerbotten får emellertid högst betyg i flest enskilda mätningar. Det gäller bland annat bemötande (NKI 94), trovärdighet (NKI 94) och tiden sjuksköterskorna lägger på varje samtal (NKI 94).

Invånarna i Västerbotten ger lägst betyg till väntetiden (NKI 80). Siffran kan jämföras med genomsnittet i Sverige på 68.

– Tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon är uppskattad och används av många. Vi i Västerbotten hanterar fortfarande fler och fler samtal för varje år. Det är bra att känna till att vi i första hand hjälper västerbottningarna, men att vi också tar en en stor del av samtalen från utlandet och nationella ospecificerade samtal. Vi hanterar samtalen på samma sätt oavsett vart man ringer ifrån och på så sätt kan man säga att vi hjälper varandra i hela landet, säger Karina Salomonsson.

Mer information
Karina Salomonsson, verksamhetschef 1177 Vårdguiden i Västerbotten 
Karina.salomonsson@vll.se, 090-785 07 51

I den bifogade PowerPoint-presentationen finns mer information om undersökningen.

Vänliga hälsningar
Josefin Nilsson
072-706 67 05
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Fakta om undersökningen

  • Varje år besvarar 1177 Vårdguiden ungefär 4, 4 miljoner samtal. Tjänsten är gratis och det går att ringa dygnet runt.
  • Varje landsting eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning men alla ingår i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd.
  • Invånarna som ringer från Västerbotten får i första hand prata med en sjuksköterska i Skellefteå, Umeå eller Lycksele.
  • Varje år mäter 1177 Vårdguiden hur nöjda invånarna är med sjukvårdsrådgivningen. Vid förra mätningen, som genomfördes hösten 2017, deltog invånare från hela Sverige. De som deltog i undersökningen har ringt 1177 under den aktuella perioden och svarat ja på frågan om de vill delta i en undersökning.
  • 1177 Vårdguiden i Västerbotten får ett sammanlagt Nöjd Kund Index, NKI, på 88. Siffran kan jämföras med det genomsnittliga värdet i hela Sverige på 82.
  • Invånarna i Västerbotten ger högst betyg till bemötande (94) och lägst betyg till telefonkön, det vill säga hur lång tid det tar innan samtalet kopplas till en sjuksköterska (80).

I den bifogade presentationen finns mer information om undersökningen.

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum