Skip to main content

Invigning av Alva kultur vid Norrlands universitetssjukhus

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:28 CEST

Västerbottens läns landsting inbjuder till invigning av Kultur i vården-centrumet Alva kultur vid Norrlands universitetssjukhus den 3 september. Centrumet är unikt i sitt slag bland landets sjukhus. Det är både en mötesplats för kulturella arrangemang och en möjlighet till miljöombyte och rekreation för såväl patienter som personal.

I juni 2007 öppnades Alva kultur vid Norrlands universitetssjukhus. Lokalen inrymmer ett bibliotek, en utställningshall för konst och ett rum för rörlig bild. Det finns en kontemplativ miljö med möjlighet att lyssna på musik samt en mer aktiv yta där föredrag kan hållas och där man kan arbeta med eget skapande. Alva kultur är en mötesplats för kulturella arrangemang men även en möjlighet till miljöombyte och rekreation för såväl patienter som personal.

Måndagen den 3 september invigs lokalerna officiellt. Därefter följer en vecka fylld av kulturarrangemang över hela länet. Programmet för hela veckan bifogas denna pressinbjudan.

Tid: måndagen den 3 september, kl. 11.00–16.00
Plats: Norrlands universitetssjukhus, Tandläkarhögskolan (Dallashuset) bottenvåningen, Alva kultur

Program
11.00 Invigningstal av Erik Bergkvist, ordförande Nämnden för regional utveckling. Stråkkvartett ur symfoniorkestern vid Norrlandsoperan spelar

12.00 Anita Salomonsson, författare och Henrik Bergner, bokhandlare samtalar kring boken ”Vattenbärerskan”

13.00 Carolina Miskovsky, singer/songwriter

14.00 Monica Larsson, konstnär, vernissage. Samtal om konstverket Röd orkidé och utställningen MA med Monica Larsson och Gunilla Samberg

15.00 Monica Larsson presenterar egen kortfilm

Dessutom: Film i Västerbotten visar film. Västerbottens läns hemslöjdsförening har workshop i slöjd. Islamiska kvinnoföreningen serverar tilltugg uppdukat på persiska mattor. Din Bok har bokförsäljning


Välkommen!


Fakta om Kultur i vården
Kultur i vården bedrivs på Nus, Skellefteå och Lycksele lasarett på uppdrag av Nämnden för regional utveckling. Kultur i vårdens målgrupper är patienter, anhöriga/närstående samt personal inom Västerbottens läns landsting.

Inom vård och omsorg intresserar sig allt fler för kulturens potential när det gäller rehabilitering och det har framkommit ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. Under de senaste åren har ett flertal forskningsprojekt studerat sambandet hälsa och kultur och resultatet har varit entydigt – kultur skapar kreativa processer i kroppen, vilka bland annat verkar avstressande, stärker hälsan, sänker blodtryck och puls samt ger bättre koncentrationsförmåga. Kultur kan även användas för att öka och underlätta kommunikation och bidra till nya synsätt där till exempel det goda samtalet sätts i centrum. Kultur i vården kan vara dans, musik, teater, litteratur, konst, trädgård eller andra aktiviteter som erbjuder stimulans för våra sinnen. Patienter och anhöriga får möjlighet till en ökad upplevd hälsa samtidigt som personalen erbjuds en god arbetsmiljö.


Thomas Jonsson
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
090-785 18 48
070-612 18 48