Skip to main content

Jämlik vård med teledermatoskopi

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 09:00 CEST

Fler patienter i Västerbotten får nu pigmentförändringar bedömda av hudspecialister och färre opereras i onödan när teledermatoskopi införs i primärvården i hela länet.

När patienten kommer till sin hälsocentral för att visa upp en pigmentförändring gör distriktsläkaren en första bedömning. Vid behov skriver distriktsläkaren en remiss till Hud och STD Västerbotten som skickas tillsammans med bilder på förändringen.

Födelsemärket fotas med en iPhone dit man kopplat ett dermatoskop – ett förstoringsglas med ljus som gör det möjligt att studera huden i detalj och fånga det på bild. Av bilderna kan hudspecialisten bedöma om födelsemärket ska opereras bort, kontrolleras senare eller lämnas utan åtgärd. Patienten får besked om vilket från sin distriktsläkare.

Minskar onödiga operationer
Kåge-Morö backe hälsocentral i Skellefteå har varit pilotenhet för konceptet och där har man sett att prickmottagning med teledermatoskopi minskat antalet onödiga operationer av godartade födelsemärken.

Varje år söker omkring 400 patienter till deras prickmottagning. Tidigare opererades omkring 100 av dem. Nu fotograferas 200 av dem och får bedömning av specialist, vilket lett till att endast 10-15 opereras.

– Det är en kraftig minskning av ”för säkerhets skull”-operationer, förklarar Gunnar Engberg, verksamhetschef på Kåge-Morö backe hälsocentral och initiativtagare till projektet.

I och med att färre operationer görs minskar hälsocentralernas kostnader både för operationerna och för de obligatoriska patologanalyserna.

Jämlik vård
– Teledermatoskopi är till nytta både för patienter som slipper onödiga resor och väntetider och för verksamheterna som minskar sina kostnader, säger Håkan Larsson, primärvårdschef i landstinget.

– Det här ger en mer jämlik vård i länet. Hittills har det varit mycket enklare för de som bor i stan att åka till hudkliniken för specialistbedömning. Nu får alla det via telemedicin, konstaterar Håkan Larsson.

Den nya tekniken ger alla snabb och rätt handläggning.

– Vi vill erbjuda alla samma möjlighet till en specialistbedömning av pigmentförändringar oavsett bostadsort. Vi förväntar oss tidigare diagnos av maligna melanom och snabbare handläggning och behandling, säger Virginia Zazo, överläkare och verksamhetschef på Hud och STD Västerbotten.

Införs i hela primärvården
Alla sjukstugor och hälsocentraler, såväl landstingsägda som privata, har nu fått den utrustning som krävs för arbetet. De har även fått en utbildningsfilm för hur arbetet ska gå till och ett flödesschema.

– Det är tydliga instruktioner som enkelt kan införas på varje enhet, säger Sven-Åke Boström, verksamhetschef för Tre älvar hälsocentraler och projektledare för teknik och breddinförande av teledermatoskopi i Västerbottens läns landsting.

Fakta
Teledermatoskopi är ett led i landstingets satsning på att utveckla vård på distans. Konceptet har utvecklats genom ett samarbete mellan landstingets primärvård och Hud och STD Västerbotten för jämlik vård i hela länet.

Mer information
Håkan Larsson, primärvårdschef, 090-785 70 71 Virginia Zazo, verksamhetschef Hud och STD Västerbotten samt processledare Regionalt cancercentrum Norr, 090-785 20 60

För reportage
Birgitta Olofsson, undersköterska, Ersboda hälsocentral, 070-570 85 63

 

Vänliga hälsningar
Anja Hansen
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting