Skip to main content

Klamydia fortsätter att öka i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 10:35 CET

För första gången har antalet fall av klamydia i Västerbotten passerat 1000-strecket under ett år. Under 2012 anmäldes 1006 fall. Det är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Den största ökningen har skett bland kvinnor 15–19 år och antalet fall har ökat mest i Umeå.

– När det förekommer så mycket klamydia i samhället som nu, är risken mycket stor att smittas vid oskyddat sex. Den absolut viktigaste åtgärden för att minska risken att drabbas är att använda kondom, speciellt vid nya sexuella kontakter, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Klamydiainfektion ger inte alltid symtom, utan kan vara helt symtomfri. En obehandlad infektion, vare sig den orsakar besvär eller inte, kan i framtiden leda till ofrivillig barnlöshet.

Utöver klamydia kan oskyddat sex leda till att man smittas av hiv, hepatit B, gonorré och syfilis.

­– Landstinget arbetar sedan flera år intensivt med att minska smittspridningen och det finns idag god tillgänglighet till information, provtagning och behandling på våra mottagningar. Men för att vända den här trenden räcker det inte bara med sjukvårdens insatser, alla delar av samhället måste i nära dialog med ungdomarna påverka attityder och beteende kring sexuell hälsa, säger Stephan Stenmark.

Provtagning och behandling är gratis. Ungdomar som vill testa sig ska i första hand vända sig till ungdomsmottagningen i Lycksele, Skellefteå och Vännäs eller till Ungdomshälsan i Umeå. De som är 23 år eller äldre kan vända sig till STD-mottagningen på Norrlands universitetssjukhus, kvinnokliniken i Skellefteå eller till sin hälsocentral/sjukstuga.

Det finns även möjlighet att beställa hem ett gratis hemtest på webbplatsen klamydia.se och därefter kolla svaren på nätet.

På webbplatsen gratiskondomer.nu finns information om sexuellt överförbara sjukdomar och möjlighet att vara med i utlottning av kondomer. Ungdomsmottagningarna och STD-mottagningen delar också ut gratis kondomer.

För mer information kontakta

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting,
090-785 14 00 eller 070-969 51 40