Skip to main content

Klamydia ökar i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 09:00 CET

Under 2011 har antalet fall av klamydia i Västerbotten ökat till 908. Det är en ökning med 62 fall jämfört med 2010. Största delen av ökningen kom under senare delen av året och trenden med fler fall håller i sig under de två första månaderna 2012. Majoriteten av fallen ses i åldersgruppen 17-24 år. Den tydligaste ökningstrenden ses i Skellefteå som på två år ökat sin andel av länets klamydiafall från c:a 10 procent till 25 procent.

 - Den viktigaste åtgärden för att minska risken för klamydia är att använda kondom vid nya sexuella kontakter. Ungdomarna känner till att kondom skyddar men behöver gå från kunskap till handling, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Västerbotten

Klamydia är en sexuellt överförbar infektion med hög smittsamhet vid oskyddat sex. Många som smittats av klamydia har inte några symtom alls. En obehandlad infektion, vare sig den ger symtom eller inte, kan leda till ofrivillig barnlöshet. Utöver risken att drabbas av klamydia visar den ökande trenden på ett sexuellt riskbeteende som kan leda till en ökad spridning även av till exempel hiv, hepatit B, gonorré och syfilis.

Ungdomar som misstänker att de smittats ska i första hand vända sig till sin ungdomsmottagning som finns i Lycksele, Vännäs, Skellefteå och Umeå. Om man är äldre än 23 år och bor i Umeå kan man vända sig till Hud/STI-mottagningen på Norrlands universitetssjukhus. Provtagning kan också ske på hälsocentralen. Utöver provtagning kan man även få gratis kondomer. På webbplatsen klamydia.se kan man beställa ett gratis hemtest för klamydia och kolla sitt svar på nätet.

På webbplatsen www.gratiskondomer.nu finns information om sexuellt överförbara sjukdomar och möjlighet att vara med i utlottning av kondomer

För mer information

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting, 070-969 5140