Skip to main content

Klart med byggentreprenör för Hjältarnas hus

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2016 17:17 CET

Efter avslutad upphandling står det nu klart att det blir Nåiden Bygg AB som får förtroendet att bygga anhörigboendet Hjältarnas hus på sjukhusområdet vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Det känns jättespännande och roligt att vi nu kommer igång på allvar med bygget av Hjältarnas hus. Det här är ett väldigt speciellt projekt där vi har ett nära samarbete kring utformningen av huset med föreningen Hjältarnas hus som ska driva verksamheten, säger Ulf Widmark, fastighetschef vid Västerbottens läns landsting.

– Vi är så glada över att det här viktiga steget nu är taget och att vi snart kommer att se Hjältarnas hus växa fram. Tillsammans med landstinget skapar vi en unik byggnad och en efterlängtad verksamhet för svårt sjuka barn från hela regionen som vårdas vid sjukhuset och för deras anhöriga, säger Björn Jonsson, ordförande för föreningen Hjältarnas hus.

Gammalt möter nytt
Västerbottens läns landsting bygger huset till en kostnad av ca 40 miljoner kronor och ska sedan hyra ut det till föreningen Hjältarnas hus. Huset uppförs invid sjukhusdammen och består dels av en nybyggnation, dels av den gamla Grindvaktarstugan som ska totalrenoveras.

– Det blir ett spännande möte mellan det moderna och det gamla. Grindvaktarstugans exteriör från början av 1900-talet bevaras och invändigt blir det helt nytt och modernt, anpassat efter verksamhetens behov. Den nybyggda byggnadsdelen som ska anslutas till den gamla kommer att bidra med sin moderna karaktär och vackra träfasad. Vi skapar som sagt något unikt här, säger Ulf Widmark.

Första fasen i byggandet blir schaktning och markarbeten som inleds i februari. Området kommer att inhägnas så snart som möjligt. Byggtiden beräknas till cirka ett år och i februari 2017 ska Hjältarnas hus vara klart.

Hoppas på fortsatt engagemang
Föreningen Hjältarnas hus ansvarar för verksamhet och driftmedel för att bygga upp en hållbar verksamhet men också att inreda huset, köpa in inventarier och skapa en trevlig utemiljö. Delar av detta arbete fortgår även efter det att huset står klart.

– Vi är så tacksamma över det engagemang som företag, organisationer och även privatpersoner från hela regionen bidrar med så att vi kan erbjuda familjer med svårt sjuka barn ett boende nästan som hemma, säger Christer Nederstedt, projektledare vid föreningen Hjältarnas hus.

Fakta
Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från de fyra nordligaste länen. En del kan ha upp till 70 mil till Norrlands universitetssjukhus. Det innebär att familjer måste splittras om ett barn blir långvarigt sjuk. I och med Hjältarnas hus kan barnen bo tillsammans med sina nära under påfrestande behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar, veckor eller månader.

Hjältarnas hus blir ett familjehus anpassat till barnen och familjen. Ett tillfälligt hem nära sjukhuset där man kan ha en så fungerande vardag som möjligt.

Totalt blir det 15 rum i Hjältarnas hus som beräknas stå klart i februari 2017.

Generalentreprenör för bygget är Nåiden Bygg AB.

Skiss: White


Mer information
Ulf Widmark, fastighetschef, Västerbottens läns landsting, 072-522 22 58
Björn Jonsson, ordförande, föreningen Hjältarnas hus, 070-647 45 95.
Christer Nederstedt, projektledare, föreningen Hjältarnas hus, 070-597 82 86.

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum