Skip to main content

Klimatsmart samåkning i Storuman

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 09:36 CEST

Med hjälp av ett klimatstrategiskt bokningssystem ska kommun- och landstingsanställda i Storuman samåka och minska både kostnader och koldioxidutsläpp.

Idén om ett gemensamt bokningssystem kom ursprungligen från landstingsägda Storumans folkhögskola, där personalen reser mycket med både bilar och minibussar.

– Ibland körde bilar från folkhögskolan, sjukstugan och kommunen samtidigt till Tärnaby och ofta satt personerna också ensamma i var sin bil, säger Jan-Egil Hemfjäll, lärare vid skolan.

Utgår från Storuman

Jan-Egil Hemfjäll undersökte tillsammans med landstingets miljösamordnare Susanne Bergström och Birgitta Lanhede, avdelningschef för Transport, hur personalen skulle kunna samåka och boka in sig på varandras bilar. De frågade också Storumans kommun om de var intresserade av att delta.

– Självklart sa vi ja eftersom kommunen arbetar med energieffektiviseringar och där är transporterna en viktig del, säger Erika Arklöf, energi- och klimatrådgivare i Storumans kommun.

Lösningen fanns i ett webbaserat reseplaneringsverktyg som passar för klimatstrategiskt tänkande. Med verktyget går det att jämföra kostnader, miljöpåverkan och hälsoaspekter för olika resealternativ.

Storumans kommun är projektägare och projektet finansieras av medel från Länsstyrelsen, som en del i arbetet med klimatanpassning och energiomställning.

Visar alternativ

I verktyget skriver resenären in den ort han eller hon ska resa från och till, samt datum och klockslag. Programmet visar då vilka alternativ som finns; egen bil, samåkning eller kollektivtrafik.

I början av november ska applikationen testas av anställda vid landstingets och kommunens arbetsplatser i Storuman och Tärnaby.

Bokningssystemet gör dessutom både landstingets och kommunens resepolicy synlig genom att tydligt visa på de olika alternativens konsekvenser när det gäller ekonomi, miljö och hälsa.

– Det är ett sätt att nå landstingets miljömål, förklarar Susanne Bergström.

För mer information kontakta:

Jan-Egil Hemfjäll, 0951-267 90

Susanne Bergström, 070-313 15 32

Birgitta Lanhede, 072-225 31 21

Erika Arklöf, 0951-140 75