Skip to main content

Konferens om rehabilitering av barn och unga som drabbats av hjärnskada

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 10:36 CET

Den 17–18 november ordnas en nationell konferens i Umeå för att öka kunskapen om vård och rehabilitering av barn och unga som drabbats av hjärnskada.

– Det är ett hundratal yrkesverksamma inom vård- och omsorg från hela landet som kommer till Umeå för att få nya kunskaper och att byta tankar och erfarenheter med kollegor, säger Carina Folkesson, utvecklingschef vid Habiliteringscentrum i  Västerbottens läns landsting.

Ur programmet:

Huvudtalare den 17 november är professor Vicki Anderson, neuropsykolog och bland annat chef för forskningscentret vid Murdock Children's Research Institute i Melbourne, Australien. Hon pratar om kunskapsunderlaget när det gäller möjlighet till återhämtning efter en förvärvad hjärnskada och vilka insatser som kan ge effekter.

Under dagen presenteras också aktuell forskning och studier på området.

Den 18 november är det en paneldiskussion om likheter och skillnader i symtom, rehabilitering och stödbehov hos familjen, när ett barn eller ungdom drabbats av traumatisk hjärnskada jämfört med hjärnskada efter hjärntumör, stroke eller encefalit (hjärninflammation).

Media hälsas välkomna att delta under föreläsningarna.

Tid: torsdag den 17 november, kl. 10.30–17.00 samt fredag den 18 november, kl. 8.30–15.00.

Plats: Umeå Folkets Hus

Program

Fakta
Nationella nätverket för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada är en tvärprofessionell sammanslutning av representanter för de regionala rehabiliteringsteamen i Sverige. Nätverkets uppgift är att sprida och fördjupa kunskap om förvärvade hjärnskador hos barn och ungdomar. Vartannat år arrangerar nätverket konferenser och årets värd är det regionala barnrehabiliteringsteamet i Umeå.

Konferensen genomförs med bidrag från Barncancerfonden, Jerringfonden och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft samt Habiliteringscentrum Västerbotten vid Västerbottens läns landsting.

Mer information
Carina Folkesson, utvecklingschef vid Habiliteringscentrum i Västerbottens läns landsting, 070-347 88 67, carina.folkesson@vll.se

Vänliga hälsningar
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum