Skip to main content

Konstnärer och arrangörer pratar ekonomi i Umeå Konstnärer och arrangörer pratar ekonomi i Umeå Konstnärer och arrangörer pratar ekonomi i Umeå

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:26 CET

I morgon, torsdag 3 december, samlas konstnärer och arrangörer i Umeå för att prata avtal och ekonomi. Bakgrunden är det gemensamma standardavtalet som konstnärer och utställningsarrangörer har arbetat fram, det så kallade MU-normalavtalet. MU står för medverkans- och utställningsersättning och började gälla 1 januari i år.

Avtalet reglerar de ekonomiska överenskommelserna mellan arrangör och konstnär. Men för att genomföra avtalet praktiskt behövs det träning. Därför har parterna skapat särskilda workshopar för att ge båda parterna mer kunskap kring förhandling och avtalsskrivande. Det här är första gången som en utbildning vänder sig till konstnärer och arrangörer samtidigt.

- Historiskt sett har konstnärerna varit dåliga på att förhandla, de kommer in till förhandlingarna i en svag och utsatt position. De har heller inte haft en tydlig överenskommelse att falla tillbaka mot som andra löntagare har, säger Arne Leeb som är projektledare för den landsomfattande MU-kampanjen.

Workshopen utgår ifrån en lärkarta där deltagarna gemensamt får lösa olika problemställningar. Det blir konkret och avdramatiserar avtalsskrivandet samtidigt som det skapar en rad aha-upplevelser. Utöver workshopen finns det även en bok om avtalet, Vägen till ett avtal, och en kampanjsida, mukampanjen.se, med aktuell information.

I Umeå, i morgon torsdag, kommer ett 20-tal konstnärer och arrangörer att delta i workshopen som äger rum i landstingshusets fullmäktigesal, Köksvägen 11.

- Det känns fantastiskt kul att kunna samla så många konstnärer och arrangörer i regionen för att prata om de här frågorna gemensamt. Vi tror att det kommer leda till en bättre förståelse mellan parterna i framtiden, förklarar landstingets konstkonsulent Marielle Nylander.

MU-kampanjen finansierar av bl.a. statens kulturråd, Konstnärernas riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare samt ett antal landsting och regioner, däribland Västerbottens läns landsting.

Hålltider för torsdagens workshop:

08.30 Samling med fika.
09.00 Inledning
09.15 Quiz avtal
09.40 Vägen till avtalet
09.50 Tid och dess pris
10.00 Hur värderar du din tid?
10.50 Dagens case
10.55 Hur räknar konstnären ut sin kostnad?
11.30 Vilka är arrangörens kostnader?
12.00 Lunch
12.45 Hur tänker vi egentligen?
14.00 Formulera avtal och förhandla.
15.35 Utställningens värde?
15.50 Hur gå vidare?
16.00 Avslutning och utvärdering
17.00 Slut

Företrädare för media är välkomna att följa hela eller delar av workshopen.

Kontaktperson för media är konstkonsulent Marielle Nylander, telefon 070-307 72 75.