Skip to main content

Kronisk sensmärta – ett gissel inte bara för idrottare

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 13:10 CEST

I morgon inleds Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte på Noliamässan i Umeå.

Kl 15.15-16.45 presenterar professor Håkan Alfredsson, Idrottsmedicin, Norrlands universitetssjukhus sin internationellt framgångsrika forskning om kronisk sensmärta. Denna sjukdom är ett gissel inte bara för idrottare utan något som kan drabba vanliga motionärer.

Media är välkomna till symposiet samt till presslunch kl 12.00.
Under presslunchen får ni träffa Håkan Alfredsson och ställa frågor om hans forskning. Vi bjuder på lunch.
Plats: Nolia, restaurangen

För ytterligare information
Presskontakt Jack Lysholm, professor och FoUU-chef i Västerbottens läns landsting, tel 070-333 07 36
Mötesgeneral Olle Svensson, professor och verksamhetschef Ortopediska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, tel 070-341 50 24

Fakta SOF 2007
Hela Sveriges ortopeder utbyter kunskap och erfarenhet i Umeå den sista veckan i augusti då Svensk Ortopedisk Förening (SOF) håller sitt årliga möte. Totalt besöks årsmötet av 1200 personer från alla yrkeskategorier som arbetar med ortopedisk vård, d v s behandling och operation av sjukdomar och skador i rörelseorganen.

Ortopediska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus är lokal arrangör. Årsmötet sker på Nolia som är en stor mässlokal vilket ger möjlighet till ett varierat och brett program samt att lägga in symposier av mer allmänt innehåll som kan intressera alla yrkesgrupper. I anslutning till årsmötet ställer 75 företag ut sig och sina produkter.

Läs mer om mötet på www.sof2007.nu

Hälsningar
Marita Broberg, informationsfunktionen, Västerbottens läns landsting, tel 090-785 70 96, tel 070-200 95 76