Skip to main content

Lågt antal vårdrelaterade infektioner i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 14:40 CEST

Trenden med lägre andel patienter som drabbas av en infektion inom vården på sjukhusen i Västerbotten håller i sig. Vid den senaste mätningen som gjorde i mars hade 8,4 procent av patienterna i länet en vårdrelaterad infektion. Medelvärdet för hela landet var 8,9 procent. Norrlands universitetssjukhus utmärkte sig dessutom som det regionsjukhus med lägsta siffran någonsin.

Mätningarna görs nationellt två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Den här gången var det Norrlands universitetssjukhus, Nus, som utmärkte sig lite extra. Här hade 8,3 procent av patienterna en vårdrelaterad infektion och bland övriga regionsjukhus var siffran 10,6 procent. Nus siffra är den lägsta som noterats på ett regionsjukhus i Sverige sedan de nationella mätningarna startade år 2008.

– Det är ett mycket bra resultat och vi ser att Västerbottens läns landsting ligger kvar på samma låga nivå som vid vår föregående mätning i december 2013. Jag vill rikta ett stort tack till alla anställda som lägger ned mycket energi på att förebygga och mäta vårdrelaterade infektioner hos patienterna, säger hygienläkare Anders Johansson.

– Mätningarna spelar en stor roll, de visar både oss själva, patienterna och politikerna att patientsäkerhet är viktigt inom Västerbottens läns landsting och att vi är ett av de landsting som har lyckats bäst med att minska risken för vårdrelaterade infektioner, berättar Anders Johansson.

Skillnader inom länet
Något fler infektioner än vanligt registrerades i Skellefteå och i Lycksele, 9,0 respektive 7,7 procent. Västerbottens läns landsting har satt som mål att antalet vårdrelaterade infektioner ska vara 7 procent på samtliga sjukhus.

– Antalet vårdplatser är lägre i Skellefteå och Lycksele så ökningen där kan bero på slumpen, förhoppningsvis ser vi lägre siffror igen vid nästa mätning, säger Anders Johansson.

Bästa resultatet någonsin
Mätningen i mars omfattade även hygienrutiner och klädregler och där var landstingets resultat det bästa någonsin.

– Vi gör mätningar på fler enheter än tidigare och resultaten är de bästa som vi registrerat hittills. Mätningarna av hygienrutiner och klädregler gjordes på sjukhusen, i primärvården och inom tandvården. Våra förbättrade rutiner minskar risken för spridning av smitta i vården och jag är helt övertygad om att förbättringar på det här området är en starkt bidragande orsak till att vi inte har drabbats av några omfattande utbrott med smittspridning inom vården i Västerbotten under de senaste åren, säger Anders Johansson.

Resultaten från mätningen, som gjordes runt om i landet den 26 mars, finns publicerade på SKL:s webbplats.

För mer information: Anders Johansson, överläkare och ansvarig chef på Vårdhygien, Västerbottens läns landsting 090-785 17 32, 070-359 08 30

Vänliga hälsningar
Viktor Karlsson
Kommunikationsstaben
090-785 70 96