Skip to main content

Läkarstudenter får undervisning med egna patienter

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 09:00 CET

Backens hälsocentral är först i Västerbotten med klinisk undervisningsmottagning, KUM.

Läkarstuderande från termin elva är först på plan. I slutet av mars kommer även sjuksköterskestudenter från termin sex.


Det är ett pilotprojekt som går ut på interprofessionellt lärande.

– Läkarstudenter som gör sin sista termin är hos oss på klinisk undervisningsmottagning, KUM, berättar verksamhetschef Sonja-Lis Westman på Backens hälsocentral.

Efter avslutad tid fyller student, handledare och patient i en blankett för utvärdering.

– Det är en jättebra lösning och vi ser det som framtidsmodell för läkarutbildningen. Framför allt kan vi visa upp primärvården för våra studenter på ett intressant sätt, kommenterar landstingsrådet Peter Olofsson (S).


De stora diagnoserna

Först får studenterna en allmän introduktion till hälsocentralen och en genomgång av de vanligaste diagnoserna. Det handlar om hjärt-kärlproblem, diabetes, astma/KOL, ögon och öron.

Under 1,5 veckor följer studenterna en handledande allmänläkare och hens patienter, också i egna möten.

Studenterna får då träffa patienten i en timme, något som patienterna uppskattar väldigt mycket. De blir noggrant undersökta och sedan stämmer studenterna av mötena med allmänläkaren.

– Det är utmanande och vi får använda all samlad kunskap vi fått under utbildningens gång, Här får vi också vara med och fatta beslut om behandling och utredning med stöd från handledare, förtydligar läkarstudenten Andreas Abrahamsson

Studenterna går i par när de får handledning men träffar patienterna enskilt. De får också undervisning på BVC, en halvdag med barnläkare, halvdag med BVC-sjuksköterska och samma med barnmorska.


Bra marknadsföring

– Det är otroligt bra för oss på Backens hälsocentral att kunna marknadsföra oss och locka till oss nya primärvårdsläkare, understryker distriktsläkare och handledare Thomas Ek.

Från vecka 12 kommer också sjuksköterskestudenter att delta från sin sista termin sex.

– Då gör de en bedömning av patienten och sedan gör läkarstuderanden sin bedömning. Tillsammans diskuterar de handläggningen av patienten för att på så sätt träna att jobba tillsammans, säger Sonja-Lis Westman.


För mer information kontakta verksamhetschef Sonja-Lis Westman, 070-392 64 64

Vänliga hälsningar
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum