Skip to main content

Landstinget bemannar ”nallesjukhus” på barnmässan i Umeå

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:17 CEST

Nu till helgen, fredag-söndag, arrangeras en barnmässa på Nolia i Umeå.
Under mässan kommer bl.a. personal från barn- och ungdomskliniken i Umeå
att bemanna ett "nallesjukhus". Mässan inleds på fredagen med en
kompetensutvecklingsdag för människor som arbetar med barn. Bakom
utvecklingsdagen står landstinget, socialtjänsten i Umeå samt Bris.

Nolia Barn är en mässa för barn, om barn och med barn. Temat i år är cirkus
och det blir allehanda scenprogram med dans, sång och musik, föreläsningar
och olika aktiviteter. Mässan, som arrangeras för tredje gången, vänder sig
till föräldrar och barn, mor- och farföräldrar och gravida samt de som
arbetar med barn.

På mässan deltar landstinget med tre montrar. I en bjuds barnen in till ett
"nallesjukhus", i en annan får de titta in i en ambulans och i den tredje
montern ordnas olika dansaktiviteter. I "nallesjukhuset" kommer personalen
bl.a. att visa hur man gör undersökningar. De besökande barnen är också
välkomna att ta med sig sina egna gosedjur för hälsokontroller.

Personal från olika verksamheter inom landstinget medverkar både i
montrarna och som föreläsare. Föreläsarna ska berätta om vad landstinget
gör för att främja hälsa för barn och ungdomar.

V.I.P Gravida anordnas också på fredagen. Då står gravida kvinnor och
nyblivna föräldrar i centrum för uppmärksamheten. Besökarna erbjuds en skön
stund av avkoppling, med en massage - gravidyoga. Personal från
kvinnokliniken kommer att ge en praktisk introduktion till profylax och
dessutom ordnas intressanta föreläsningar.

Från landstingets sida deltar följande verksamheter i barnmässan: Alva
kultur, ambulansen i Umeå, barnhälsovården, barn- och
ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomskliniken, barn- och
ungdomspsykiatriska länskliniken, Dans i Västerbotten, Hjälpmedelscentrum
norr, kvinnokliniken, länsbiblioteket samt lekterapin och
logopedverksamheten vid universitetssjukhuset i Umeå.

Mer information om landstingets deltagande lämnas av lekterapeut Caroline
Tellhammar, Nus, telefon 090-785 21 09.

Nedan bifogar vi programmet för utvecklingsdagen, dvs fredagen den 24
april.