Skip to main content

Landstinget har delat ut årets kulturstipendier

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 14:24 CEST

Varje år brukar landstinget dela ut kulturstipendier till utövare inom olika delar av kulturområdet. De personer som belönas i år är:

Bildkonstnär Anna Kristensen, Umeå (hon får 50 000 kronor)
Skulptör Kent Andersson, Umeå (25 000 kronor)
Konsthantverkare Monica L Edmondson, Tärnaby (25 000 kronor)
Dansare Jenny Lundmark, Umeå (25 000 kronor)
Musiker Torbjörn Näsbom, Umeå (25 000 kronor)
Hedersstipendiat är Lars-Erik Edlund, Holmsund (han får en värdefull minnesgåva)

Här följer en kort information om varje stipendiat:

Bildkonststipendiet:

Anna Kristensen, 47 år, Umeå. Anna är bildkonstnär och bosatt i Sörfors, Umeå. Hon har utbildat sig vid konstakademin i Odense, Danmark och konstskolan Brage i Umeå. Anna är målare och arbetar med klassiskt föreställande måleri. Det är motiv ur vardagen som Anna laddar med kraftfull komposition och känslig kolorit. Två nya projekt är under framväxande. Den svit målningar som Anna påbörjat, berättar om en ung flickas förhållande till yrkesliv och dagdrömmar, kommer att utvecklas vidare. Ett annat projekt "Vila", handlar om vårt behov av vila och djup begrundan som motvikt till konsumtion och prestation. Anna får sitt stipendium för att bl a arbeta vidare med dessa projekt.

Kulturstipendierna:

Kent Andersson, 42 år, Umeå. Kent är skulptör och konsekvent och rak i sitt uttryck. En stark attityd och ett ställningstagande både i politik och moral kännetecknar hans verk. Han använder sig ofta av hittat, slängt, återfunnet och annat returmaterial.

Med detta är han finurlig, fantasifull, idérik, klurig och inte minst - humoristisk - i sitt uttryck och sin konst. Han får stipendiet för att göra dockor i mänsklig storlek vilka han kommer att använda i film, teater samt på en utställning under 2004.

Monica L Edmondson, 40 år, Tärnaby. Monica är konsthantverkare som, med stark karaktär, arbetar i glas och textil. Den glasteknik hon använder sig av är gammal italiensk murriniteknik. Efter flera år utomlands är hon nu tillbaka i sina samiska hemtrakter. Hon har byggt upp en ny ateljé och glasverkstad i Tärnaby. Monica får stipendiet för att starta sin verksamhet i länet, lära känna den svenska konstmarknaden och presentera sitt konstnärliga arbete. Monica ska också lära upp någon i Tärnaby som med kort varsel kan rycka in och hjälpa henne i hyttarbetet.

Jenny Lundmark, 28 år, Umeå. Jenny är en av frontfigurerna i den nya generationen västerbottniska dansare som med stor ambition, talang och förhållningssätt arbetar för en plattform för professionell dans att kunna verka från, med tydlig vilja att vara yrkesverksam dansare i Västerbotten.

Jennys arbete har varit av mycket stor betydelse för det faktum att vi idag har en fri grupp (Nomo Daco) och att skaran professionella dansare i Västerbotten på bara två år mångdubblats (även om de naturligtvis fortfarande är få, men från två personer till tio är ett stort steg). Jenny har arbetat både på Västerbottensteatern och på Norrlandsoperan. Jenny får stipendiet för att resa till New York och där dansträna på Movement Research och Klein Studio.

Torbjörn Näsbom, 41 år, Umeå. Han har som musiker i mer än 15 år berikat musiklivet i Umeå, Sverige, Norden och Europa; som violinist på Norrlansoperan, solist vid kammarmusikfestivaler, folkmusikfestivaler, tv-shower med Carola, europaturné med Ann-Sofi von Otter. Torbjörn besitter just det som utmärker en musiker av yppersta klass; öra, hjärta och total frihet från musikaliskt genretänkande. Torbjörn har bl a studerat vid Kungliga musikkonservatoriet i Bryssel.

1984 anställdes han som violinist vid Norrlandsoperan. Efter flytten till Umeå började han spela nyckelharpa. Torbjörn har blivit rikskändis genom sitt mästerliga spel på nyckelharpa. Han turnerar flitigt med sin nyckelharpa och har bl a skapat fusion mellan barockmusik och folkmusik tillsammans med Stockholms Barockensemble. Torbjörn får stipendiet för att utveckla sitt barockspel genom att ta lektioner för de bästa barocktolkarna i Amsterdam.

Hedersstipendiat:

Lars-Erik Edlund, 50 år, Holmsund. Han är professor i nordiska språk vid Umeå universitet och dekanus vid den humanistiska fakulteten. I sin språkvetenskapliga forskning har han ägnat sig åt norrländska ord, ortnamn och ortsboöknamn och han är initiativtagare till Johan Nordlander-sällskapet och ansvarig för dess publiceringsverksamhet. Han var som chefredaktör med och genomförde utgivningen av Norrländsk uppslagsbok i fyra band på 1990-talet och han har varit engagerad i att bygga upp en dialektgeografisk databas i länet.

Lars-Erik har varit ordförande i Västerbottens läns hembygdsförbund och avgick vid förbundets årsmöte den 17 maj 2003 efter 13 framgångsrika år. Under hans engagerade och kunniga ledning har länsförbundet fått uppleva en alltmer blomstrande verksamhet. Återkommande möten och konferenser föreningarna emellan i kombination med en framgångsrik utgivningsverksamhet.

Lars-Erik är en västerbottnisk kulturprofil med framstående kvaliteter som han lyckas förena med en osedvanlig bredd. Parallellt med ett brett kulturellt folkrörelseengagemang bedriver han framstående akademisk kulturforskning. Han är i en och samma person den heta och uppskattade folkbildaren och den kunskapstörstande läraren och forskaren.

Lars-Erik får landstingets hedersstipendium för sina insatser som en aktiv, varm och kunnig förespråkare för det västerbottniska kulturarvet.

Lyssna till debattten på landstingsfullmäktiges sammanträde idag 8 oktober. Sändningen börjar ca 8.20.