Skip to main content

​Landstinget uppmärksammar riskerna med alkohol

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 09:00 CET

Alkohol påverkar hela kroppen, även i små mängder, och det finns ett klart samband mellan alkoholkonsumtion och en rad olika sjukdomar så som cancer. Därför är det viktigt att prata om sina alkoholvanor med hälso- och sjukvården.

Enligt en europeisk studie uppskattas tio procent av alla nya fall av cancer hos män vara orsakade av alkohol och tre procent hos kvinnorna. I svenska förhållanden innebär det att cirka 3 000 män och drygt 800 kvinnor varje år drabbas av cancer som orsakats av alkohol.

Men många är omedvetna om att alkohol ökar risken för cancer. En enkätundersökning som Cancerfonden lät göra 2012 visade på att varannan svensk inte trodde att mängden alkohol påverkade risken att insjukna i cancer.

– Det finns en stark alkoholnorm i samhället där alkoholen ofta har en stor roll i umgänget, exempelvis på after work, vinprovning, pubkvällar och liknande. När alkoholen blir tillgänglig i allt fler sammanhang behöver vi själva vara uppmärksamma på våra alkoholvanor och vad de har för konsekvenser för hur vi mår, säger Sofia Elwér, hälsoutvecklare på folkhälsoenheten.

Alkohol påverkar hur vi mår

Under januari kör de fyra norra landstingen och regionerna i samarbete med Regionalt cancercentrum i Norr en kampanj som heter ”Blunda inte för riskerna”. Kampanjen uppmärksammar att alkohol påverkar hur vi mår och ska motivera patienter att prata om sina alkoholvanor med hälso- och sjukvården.

Många vet inte att även små mängder alkohol kan påverka hälsan negativt, både på kort och lång sikt. Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att informera och uppmärksamma patienterna på riskerna med alkohol.

– Många upplever inte själva att de dricker för mycket och ser kanske inte alkoholen som ett potentiellt hälsoproblem – men kroppen påverkas ändå. Hälso- och sjukvården har en betydelsefull roll i att uppmärksamma våra patienter om hur alkohol påverkar hälsan, säger Sofia Elwér, hälsoutvecklare på folkhälsoenheten.

Målet är att samtal om alkoholvanor och hur alkoholen påverkar hälsan ska bli ett naturligt inslag i mötet med hälso- och sjukvården. Det långsiktiga målet är att minska riskbruk bland befolkningen och därigenom förebygga alkoholrelaterad ohälsa så som cancer.

Kampanjen kommer bland annat synas på hälsocentraler och i sociala medier. På 1177.se/alkohol finns det information om alkohol kopplat till hälsa.

Mer information
Sofia Elwér, hälsoutvecklare på folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting.
070-524 83 65

Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum