Skip to main content

Landstinget uppmärksammar tobaksfria veckan

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:44 CET

"Tobak i alla former skadar hälsan och miljön" är temat för den tobaksfria veckan 2006. Den tobaksfria veckan infaller vecka 47 och uppmärksammas över hela Sverige.

RÖKAVVÄNJNINGSENHETEN
Tobaksavvänjare från rökavvänjningsenheten finns i centralhallen på Norrlands universitetssjukhus måndag 20 november mellan kl 11:00 och 13:00 för att prata om tobak med patienter, personal och övriga besökare.

Rökavvänjningsenheten på Norrlands universitetssjukhus har funnits sedan 1992. Tillsammans med övriga tobaksavvänjare runt om i länet arbetar man mot samma mål - att ge professionellt stöd till de som vill bli tobaksfria. Tobaksavvänjare finns tillgängligt på folktandvårdskliniker, vårdcentraler och sjukhus i länet.

För ytterligare information om rökavvänjningsenheten
Kerstin Flodin Jonsson eller Katarina Fredriksson, rökavvänjningsenheten, Norrlands universitetssjukhus, tel 090-785 19 87.

TOBAKSFRI DUO
Tobaksfri Duo anordnar elevaktiviteter på tre orter i länet – Umeå, Skellefteå och Lycksele.

Skellefteå - måndag 20 november, Efyran, 9-15
Lycksele - tisdag 21 november, Ansia, 9-15
Umeå - onsdag 22 november, landstingshuset 9-15

Det blir workshops med Capoeira, föredrag om tobaksodling och barnarbete i Brasilien.

Capoeira är ett ställningstagande för hälsa och personlig utveckling och ett viktigt led i kampen för de mänskliga rättigheterna. Ungdomarna får pröva på Capoeira under ledning av Josefin Lindberg från Stockholm som brinner för globala utvecklingsfrågor.

Erik Risåker, en ung och engagerad man med erfarenheter från tobaksodling i Brasilien föreläser om tobaksodling och barnarbete i Brasilien.

- Över en halv miljon barn arbetar på tobaksfälten i Brasilien, säger Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting. Mycket av den tobak som används i snus kommer från Brasilien. Med anledning av detta genomförs en vykortskampanj under den tobaksfria veckan. Syftet är att påminna lämpliga mottagare om alla de barn som arbetar på tobaksfälten.

Tobaksfri Duo är namnet på det tobaksförebyggande arbetet som är riktat till ungdomar i årskurs 6-9. Läs mer om Tobaksfri Duo på www.vll.se/tobaksfri

För ytterligare information om Tobaksfri Duo, kontakta
Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting, tel 090-785 73 91, 070-648 73 15.

TOBAKSFRIA VECKAN
Tobaksfria veckan har funnits sedan mitten av 1970-talet, fast den länge hette Rökfria veckan. Den startades i samarbete mellan då nybildade Riksförbundet Visir, Vi som inte röker, och tidningen Svenska Journalen. Idén kom från förläggaren och tidningsägaren Harry Lindquist, som också var mannen bakom Vänliga veckan. Visir bildades 1973 i syfte att arbeta för rökfria miljöer i arbetslokaler, i offentliga lokaler och på allmänna kommunikationer.

Så småningom förenades flera organisationer kring Rökfria veckan och den döptes om till Tobaksfria veckan. En för organisationerna gemensam kommitté planerade verksamheten under många år. Numera är veckan närmast självgående och bygger på lokala initiativ, men med stöd från bl a Yrkesföreningar mot Tobak och Statens folkhälsoinstitut.

Under årets vecka infaller Världs-KOL-dagen, den 17 november. (KOL= kroniskt obstruktiv lungsjukdom, som i de flesta fall orsakas av rökning.)

www.tobaksfakta.org kan ni läsa mer. Tobaksfakta är ett samarbete mellan Cancerfonden, Statens folkhälsoinstitut och Läkare mot tobak.

Hälsningar
Marita Broberg
informatör
Västerbottens läns landsting
090-785 70 96, 070-200 95 76