Skip to main content

​Landstinget utvecklar vården för våldsamma personer

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2017 08:00 CEST

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet satsar på att utveckla behandlingen av personer som utövar våld genom att vidareutbilda medarbetarna i Centrum för män i Skellefteå.

Personer som utöver våld kan vända sig till Centrum för män för att få hjälp att förändra sitt beteende. Nu satsar nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet på att utveckla verksamheten genom att finansiera en utbildning för centrumets personal och andra intresserade behandlare i länet.

– Våld mot en partner i en nära relation är ett brott och ett allvarligt folkhälso- och jämställdhetsproblem. Med denna utbildning ges fler verktyg till verksamheten att behandla personer som utövar våld, säger Janeth Lundberg (S), ordförande för nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå och Norsjö.

Alternativ till gruppbehandling
Utbildningen ger behandlaren de verktyg som behövs för att skapa en individuellt anpassad psykologisk behandling som bland annat har inslag av motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi och affektfokuserad terapi.

Idag bygger verksamheten i huvudsak på gruppbehandling, men det finns personer som inte passar att bli behandlade i grupp. Genom satsningen på utbildning kan även dessa personer få en behandling med hög kvalitet.

– Vi uppskattar att få möjligheten att i större grad kunna behandla dem som har svårt att ta del av behandling i grupp, säger Olov Öhman, behandlare på Centrum för män.

Bakgrund
Nämnderna för folkhälsa och primärvård har under 2017 fått i uppdrag av landstingsfullmäktige att utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Centrum för män bedrivs i samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun.

Mer information
Janeth Lundberg (S), ordförande för nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå och Norsjö.
070-576 82 95

Olov Öhman, behandlare på Centrum för män och avdelningschef på psykiatrimottagningen i Skellefteå.
070-550 48 87

Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
072-214 43 47, 090-785 72 32

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum