Skip to main content

Landstingets allra första folkhälsopris

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:00 CEST

Landstingets nämnd för regional utveckling, NRU, har delat ut det allra första folkhälsopriset, Allt har ett pris! Priset delas mellan fyra vinnare, nämligen Föreningen Röda bandet i Umeå, Judoklubben i Vilhelmina, Folkkök i Umeå samt Flow Latino i Umeå.

Det var i fjol som nämnden för regional utveckling instiftade folkhälsopriset. Priset ska gå till den eller de som arrangerar, arbetar med eller representerar ung kultur i Västerbottens län. Den totala prissumman är 80 000 kronor och det delas ut i fyra olika kategorier som har med landstingets folkhälsopolitiska mål att göra, nämligen;

- Trygg och säker sexualitet
- Hälsofrämjande fysiska aktiviteter
- Mat och hälsa
- Nolltolerans mot droger

I kategorin "Trygg och säker sexualitet" går priset till Röda Bandet i Umeå. Föreningen arbetar sedan många år med att informera ungdomar (och vuxna) med utländsk bakgrund, främst nyanlända flyktingar, om tryggt och säkert sex. Detta görs genom skolbesök i länet, lägerverksamhet, workshops, utbildningar samt arrangemang. Föreningen har under tio års tid arbetat med invandrarungdomar som nyligen kommit till Sverige och bosatt sig i Västerbotten, inte bara i Umeå utan även på andra orter i länet, till exempel Åsele. Föreningen får 30 000 kronor.

Kontaktperson för Röda Bandet är Roxane Poozesh, tfn 090-77 74 97 eller 0730-67 70 40.

I kategorin "Hälsofrämjande fysiska aktiviteter" går priset till
Judoklubben i Vilhelmina. Under år 2008 har klubben, tillsammans med Studiefrämjandet, arrangerat aktiviteter för asylsökande i Vilhelmina kommun. Målgruppen har varit alla åldrar från 1 år upp till 70 år. Tränare från judoklubben har lagt upp program för alla åldrar. Barnen får leka och de vuxna får prova på gymnastiska övningar. Gemensamt fika har också ingått. Judoklubben har lagt ner mycket tid och planering för att genomföra träffarna. Många tränare är unga duktiga ledare och duktiga i sin sport. Alla deltagare är mycket tacksamma för att judoklubben delat med sig av sin tid och kunskap. Judoklubben får 20 000 kronor.

Kontaktperson för judoklubben i Vilhelmina är Lilli-Ann Forsberg, tfn 0940-140 39 eller 073-392 40 39.

I kategorin "Mat och hälsa" går priset till Folkkök i Umeå. Folkkök drivs av ideella krafter och serverar billig, god och miljövänlig veganmat. Veganmat är tillgänglig mat som många gånger passar människor med laktosintolerans eller människor som av ideologiska skäl inte vill äta fisk, kött eller fågel. Folkkök får 15 000 kronor.

Kontaktperson för Folkkök är Malte Lindstam, tfn 0732-02 43 17.


I kategorin "Nolltolerans mot droger" går priset till Flow Latino i Umeå som är en grupp unga dansare i åldern 11-18 år som tränar breakdance. De flesta deltagarna i gruppen är killar men tjejer är också välkomna. Hittills är det en tjej som ingår i gruppen, av totalt sju aktiva medlemmar. Flow Latino samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och leds av två vuxna; Hermes Andersson och Samuel Agu. Flow Latino är inte bara en grupp utan också ett koncept där man erbjuds gratis dansträning i utbyte mot ett överenskommet engagemang från medlemmarna om en drog- och våldsfri livsstil. Flow Latino bedriver ett arbete som inte bara ser till den fysiska hälsan utan också förespråkar ett livsbejakande förhållningssätt till omvärlden. Flow Latino får 15 000 kronor.

Kontaktperson för Flow Latino är Hermes Andersson, tfn 0730-54 74 47.

Mer information om landstingets folkhälsopris lämnas av länskulturchef Anette Sundbom, tfn 070-549 24 44.


Humor- och teatergruppen Klungan får 200 000 kronor

Humor- och teatergruppen Klungan i Umeå får 200 000 kronor för att genomföra projektet Monoliten år 2009. Monoliten är en tv-produktion i fyra delar för Sveriges Television och materialet ska levereras i slutet av 2009.

Klungan bildades i Umeå för fem år sedan och har sedan dess skapat ett tiotal föreställningar. Serien Monoliten kommer att visas i Sveriges Television under 2010 i form av fyra halvtimmesprogram. Ambitionen är att produktionen ska engagera kulturutövare i och omkring Umeå.

Arenan för serien är en gigantisk rektangulär byggnad utan varken dörrar och fönster mot den svarta världen utanför. Den kallas för monoliten och i den "bor" nio karaktärer. Klungans ambition är att behålla sin tragikomiska ton och att serien inte ska likna något annat. Precis som på teaterscenen kommer det att vara tvära kast mellan roligt och sorgligt.

Kostnaden för tv-produktionen Monoliten beräknas till 2,2 miljoner kronor. Förutom pengar från landstinget har Klungan även fått ekonomiskt stöd av Umeå kommun. Huvuddelen av kostnaden, 1,8 miljoner kronor, betalas av Sveriges Television.

Mer information lämnas av Fredric Larsson, Film i Västerbotten, tfn 070-636 32 86.

Mare Boreales utvecklingsstrategi får 22 355 kronor

Den ideella föreningen Mare Boreale får 22 355 kronor av nämnden för Leaderprojektet Mare Boreale under 2009. Mare Boreale, eller Nordanvindens hav, är benämningen på kustområdet från Skellefteå kommuns sydligaste del till Haparanda kommuns gräns mot Finland. Projektet kommer att arbeta inom fyra olika områden:

- Utveckla områdets attraktivitet utifrån områdets natur och miljö
- Ekonomisk tillväxt, näringsliv inklusive besöksnäring
- Utveckla medvetenheten om områdets kvaliteter och särart
- Infrastruktur

Projektet ska pågå under fem år, t.o.m. 2013 och kommer att kosta totalt 23 miljoner kronor. Det finansieras till 70 procent av staten och EU och resterande 30 procent kommer från regionala offentliga pengar.

Mer information om projektet lämnas av kultursekreterare Marita Brantmo, tfn 070-320 45 39.