Skip to main content

​​Lex Maria: Återfall i cancer upptäcktes inte

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 09:30 CET

Patienten hade opererats för en elakartad tumör i sköldkörteln. Vid en kontrollundersökning efter ingreppet bedömdes situationen som normal och patienten uppfattade sig botad.

Efter några månader uppstår dock nya besvär. De tolkas som sviter efter operationen och behandlas som sådana. Trots att de förvärras successivt uppfattas det inte som att tumören kommit tillbaka.

När man senare gör nya undersökningar visar det sig att tumören återkommit och spridit sig på ett livshotande sätt. Den fördröjda upptäckten har sannolikt ökat lidandet för patienten.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning anmält ärendet till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

För mer information: Chefläkare Solveig Hällgren, Västerbottens läns landsting,
telefon 090-785 73 01 eller 076-805 40 91

Vänliga hälsningar
Greti Ohlsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
Telefon 070-518 18 52

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum