Skip to main content

Lex Maria: Äldre man opererad för lårbensbrott avled i lunginflammation

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 11:56 CEST

En äldre man hade en mycket svår nervsjukdom som medför rörelsesvårigheter. Han lades in på sjukhus på grund av flera anledningar. I samband med ett toalettbesök föll han och ådrog sig ett brott på lårbenet som behövde opereras. Efter sex veckor avled mannen i en lunginflammation.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Chefläkare Ulf Segerberg, Västerbottens läns landsting, telefon 070-688 84 40.